Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Δασών

Διαδικτυακός Τόπος Τμήματος Δασών
 Ανακοινώσεις

- 06/10/2020   Πρόγραμμα "Φυτεύω για το κλίμα 2020 - 2021"
  - 28/09/2020   Κήρυξη κρατικών (χαλίτικων) εκτάσεων σε Κρατικό Δάσος, στην Κοινότητα Βαβατσινιάς
  - 20/08/2020   Ανακοίνωση σχετικά με την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου για φάσσες -και τον κίνδυνο δασικών πυρκαγιών
  - 25/06/2020   Δωρεά του Δικτύου SupportCY στο Τμήμα Δασών
  - 03/06/2020   Κλειστοί δασικοί δρόμοι για λογους πρόληψης δασικών πυρκαγιών
  - 05/05/2020   Αποτελέσματα αξιολόγησης των υποψηφίων για συμμετοχή στο πρόγραμμα εκπαίδευσης με τίτλο «Επαγγελματική κατάρτιση στη δασοπυρόσβεση»
  - 15/01/2019   Σχέδιο Δράσης για το ΕΔΠ Παιδαγωγικής Ακαδημίας
 
Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών

Φόρμα Υποβολής Παραπόνων