Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αγρόκυπρος
Ανακοινώσεις > Άρθρα - Συνεντεύξεις (Αρχείο)

Άρθρα - Συνεντεύξεις (Αρχείο)
25/06/2012 - Τεχνική οργανοληπτικής αξιολόγησης οίνων

10/10/2013 - Ρύθμιση συνθηκών ατμόσφαιρας θερμοκηπίου

04/09/2013 - Ο δάκος της ελιάς και η καταπολέμησή του

25/06/2012 - Καθεστώς 2.3.7: Ανάπτυξη βιολογικής παραγωγής

05/08/2013 - Ορθολογική χρήση των λιπασμάτων βάσει χημικής ανάλυσης εδάφους

27/06/2013 - Πρόληψη δασικών πυρκαγιών με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών

05/08/2013 - Μέτρα για τη μείωση του κόστους παραγωγής των σιτηρών

27/06/2013 - Η εξυπηρέτηση του αγρότη στον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών

05/09/2013 - Η βιολογική αμπελουργία

25/06/2012 - Αξιοποίηση του Διαδικτύου στην προβολή μηνυμάτων

10/05/2013 - Παλαίωση και συντήρηση των οίνων

25/04/2013 - Πολλαπλή Συμμόρφωση: Πρόνοιες που εφαρμόζονται από το Τμήμα Γεωργίας

05/08/2013 - Η χρησιμοποίηση του Φωσφόρου και Καλίου στη γεωργική παραγωγή

25/06/2012 - Καλλιέργεια οινικής παιδείας

04/09/2013 - Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης του Αμπελοοινικού τομέα 2014-2018

25/06/2012 - Έκδοση αδειών εισαγωγής/εξαγωγής και σύστημα εγγυήσεων

05/08/2013 - Συνθήκες Θερμοκηπίου - Θέρμανση

05/09/2013 - Η καλλιέργεια του βίκου και η χρήση του σε συστήματα αμειψισποράς

25/04/2013 - Η καλλιέργεια της τριανταφυλλιάς

04/09/2013 - Όρνιθες αυγοπαραγωγής: Σήμανση αυγών και των συσκευασιών τους και μέθοδοι εκτροφής σύμφωνα με τη Νομοθεσία

10/05/2013 - Τοπικά προϊόντα και βραχείες αλυσίδες διανομής

25/06/2012 - Έλεγχος και καταπολέμηση της σαλμονέλωσης στα πτηνά

05/08/2013 - Διαχείριση φυτικών υπολειμμάτων στις καλλιέργειες σιτηρών

11/07/2012 - Μέτρα για την παραγωγή υγιεινού γάλακτος

04/09/2013 - Μέτρο ΣΑΠ 3α: Ενθάρρυνση της επενδυτικής δραστηριότητας και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στον οινοποιητικό κλάδο

10/05/2013 - Μέτρα για σωστή διαχείριση των ζωοτροφών από τους κτηνοτρόφους

25/07/2012 - Μέτρα για τη μείωση του κόστους των σιτηρών

25/06/2012 - Σαλμονέλα στις ζωοτροφές

13/05/2013 - Οι πυρκαγιές στα δάση και στην ύπαιθρο μέσα από τα στατιστικά στοιχεία της Κυπριακής Δημοκρατίας για την περίοδο 2000-2012

12/09/2013 - Παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα του ελαιολάδου

05/08/2013 - Γνωριμία με τα τοπικά οινοποιεία της Επαρχίας Πάφου

24/04/2013 - Παρουσίαση Εργαστηρίου Οινολογίας-Αμπελουργίας του Τμήματος Γεωργίας

25/07/2012 - Η καλλιέργεια της μπανάνας

25/06/2012 - Κριτήρια φρεσκότητας αλιευμάτων

25/06/2012 - Σήμανση βοοειδών

10/10/2013 - Νέα Δασική Νομοθεσία: Πρόνοιες που επηρεάζουν το κοινό

25/06/2012 - Παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα του ελαιολάδου

04/09/2013 - Κυνηγώντας το σωστό κρασί

27/06/2013 - Υδροπονικές καλλιέργειες στην Κύπρο: Χρησιμότητα και αξία

25/06/2012 - Ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά και στις Τρίτες Χώρες, οι οποίες ενισχύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

16/05/2013 - Κοινή Αγροτική Πολιτική 2014-2020 - Άμεσες Πληρωμές

05/08/2013 - Αντιμικροβιακή αντοχή και χρήση αντιβιοτικών στα ζώα

25/06/2012 - Επίπεδα ανθεκτικότητας του τετράνυχου Tetranychus urticae

27/06/2013 - Ακτινογραφία του αμπελοοινικού τομέα

04/09/2013 - Αντιμετώπιση του κόκκινου ρυγχωτού κάνθαρου των φοινικιών

26/09/2013 - Υδροηλεκτρική ενέργεια και προοπτικές αξιοποίησής της στην Κύπρο: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

25/06/2012 - Εφαρμογή του αναδασμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση

26/09/2013 - Επίδραση της αναλογίας K:Ca:Mg στην υδροπονική καλλιέργεια της φράουλας

27/06/2013 - Γνωστοποιητέες ασθένειες των ψαριών

25/06/2012 - Ρύθμιση συνθηκών περιβάλλοντος θερμοκηπίου

04/09/2013 - Πυρετός του Δυτικού Νείλου

05/08/2013 - Τρόποι διεξαγωγής ποιοτικού ελέγχου του πόσιμου νερού από το Tμήμα Aναπτύξεως Yδάτων

10/10/2013 - Η ανάγκη προστασίας των δασών

16/05/2013 - Λιποπεριεκτικότητα του γάλακτος

04/09/2013 - Ορθή διαχείριση μονάδων αιγοπροβάτων

11/07/2012 - Κτηνοτροφικές κατασκευές

26/09/2013 - Προστασία της βιοποικιλότητας στο Μεταλλείο Αμιάντου

25/06/2012 - Αποκατάσταση μεταλλείων

16/05/2013 - Παρασκευή κομπόστας από φυτικά υπολείμματα και η χρήση της

12/09/2013 - Αναρριχώμενα καλλωπιστικά φυτά εξωτερικού χώρου

10/05/2013 - Φροντίδες στα αιγοπρόβατα το Μάιο

05/08/2013 - Η επιτυχία της μονάδας εξαρτάται από το σωστό ενσταυλισμό των νεαρών μοσχαριών

05/08/2013 - Συμβουλευτική λίπανση με βάση την ανάλυση δειγμάτων εδάφους και φύλλων

05/08/2013 - Το πρόγραμμα MED Protect

27/06/2013 - Δειγματοληψίες εδάφους για ορθολογικές λιπάνσεις

04/09/2013 - Εφαρμογή του Διεθνούς Προτύπου ISPM 15 του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας (FAO)

16/05/2013 - Εφαρμογή των ποιοτικών προδιαγραφών στην Κύπρο: Ποιοτικά πρότυπα στην ντόπια αγορά

04/09/2013 - ΚΟΑΠ: Κοντά στον Κύπριο αγρότη

25/06/2012 - Λήψη έκτακτων μέτρων σε περίπτωση εντοπισμού επιβλαβών οργανισμών

24/04/2013 - Εβδομάδα Προστασίας των Δασών 2013

05/08/2013 - Κατοχύρωση της ονομασίας «Κουφέτα Αμυγδάλου Γεροσκήπου» ως Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη

04/09/2013 - Κύριες φροντίδες στα αιγοπρόβατα τον Αύγουστο

05/08/2013 - Οφέλη από την εισαγωγή του GIS στο Τμήμα Αναδασμού - Μια αναγκαιότητα

26/09/2013 - Διασφάλιση της νομιμότητας στην ευρωπαϊκή αγορά ξυλείαςΤμήμα Γεωργίας

Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών

Τμήμα Δασών

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες

Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών

Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Τμήμα Μετεωρολογίας

Τμήμα Περιβάλλοντος

Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Κύπρος και Ομοσπονδία