Επικοινωνία      

Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Ανθρώπινο Δυναμικό


Το προσωπικό του Τμήματος αριθμεί 66 συνολικά πρόσωπα. Από αυτά, οι 19 είναι προσοντούχοι Λειτουργοί (17 Γεω-επιστήμονες, ένας Χημικός και ένας Μηχανικός), 18 Τεχνικοί διαφόρων ειδικοτήτων, 24 Ωρομίσθιοι – υποστηρικτικό προσωπικό και οι 5 Γραμματειακό προσωπικό.
Διοίκηση / Ανώτεροι Γεωλογικοί Λειτουργοί

Επιστημονικό Προσωπικό

Τεχνικό Προσωπικό

Αρχείο

Λογιστήριο
Back To Top