Επικοινωνία      

Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Γεωλογική Κληρονομιά


Διατήρηση Γεωλογικής Κληρονομιάς

Σύμφωνα με τον Περί των Γεωλογικών Επισκοπήσεων Νόμο του 2013 (Ν.140(Ι)/2013) αναλαμβάνονται δράσεις για τη μελέτη, τεκμηρίωση, ανάδειξη και προστασία των σημαντικών γεωτόπων του νησιού και γενικότερα για την προστασία και ανάδειξη της γεωλογικής και μεταλλευτικής κληρονομιάς.

Στα πλαίσια προστασίας της γεωλογικής κληρονομιάς, συνεχίζεται η παλαιοντολογική ανασκαφή χώρου με απολιθώματα από νάνους ιπποπόταμους στην περιοχή Αγίας Νάπας, ο οποίος βρίσκεται εντός του υπαίθριου πάρκου γλυπτών. Μέχρι το 2019, έχουν πραγματοποιηθεί δέκα (10) ανασκαφικές εκστρατείες από το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο χώρος, αν και καλυπτόταν προσωρινά μετά τη λήξη κάθε ανασκαφικής περιόδου, ήταν εκτεθειμένος στις περιβαλλοντικές συνθήκες και απαιτείτο η στέγασή του. Εντός του 2019, ολοκληρώθηκε η κατασκευή σκέπαστρου στον ανασκαφικό χώρο με απώτερο στόχο την προστασία και ανάδειξη του αλλά και για να καταστεί επισκέψιμος από το κοινό. Ο χώρος θα τύχει επίσης ειδικής προστασίας με περίφραξη.
Διατήρηση Γεωλογικής Κληρονομιάς

Διατήρηση Μεταλλευτικής Κληρονομιάς

Παγκόσμιο Γεωπάρκο Τροόδους ΟΥΝΕΣΚΟBack To Top