Επικοινωνία      

Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Aδειας χρήσης κυβερνητικής γεώτρησης


Σύμφωνα με τον περί των Γεωλογικών Επισκοπήσεων Νόμο του 2013 (Ν.140(Ι)/2013), για τη χρήση κυβερνητικής γεώτρησης απαιτείται σχετική άδεια, που χορηγείται από τον Διευθυντή του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης, μετά την υποβολή αίτησης, σύμφωνα με το πιο κάτω πρότυπο. Η αίτηση αυτή μπορεί να υποβληθεί μόνο από πρόσωπα που, είτε είναι ιδιοκτήτες της γης στην οποία βρίσκεται η γεώτρηση, είτε έχουν εξασφαλίσει τη γραπτή συγκατάθεση του ιδιοκτήτη αυτής. Η αίτηση θα πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός και η γεωγραφική θέση της γεώτρησης, το ιδιοκτησιακό καθεστώς της γης στην οποία αυτή βρίσκεται, η περίοδος και η χρήση για την οποία ζητείται η άδεια χρήσης, οποιεσδήποτε βελτιώσεις ή/και αλλαγές που ο αιτητής προτίθεται να πραγματοποιήσει στη γεώτρηση, και ο εξοπλισμός που ο αιτητής προτίθεται να εγκαταστήσει.Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΈντυπο αίτησης για χορήγηση άδειας χρήσης κυβερνητικής γεώτρησης
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΈντυπο αίτησης για ανανέωση άδειας χρήσης κυβερνητικής γεώτρησης
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΈντυπο αίτησης για παροχή συμβουλής αναφορικά με την ύπαρξη υπόγειας υδροφορίας
Back To Top