Επικοινωνία      

Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Θαλάσσια Γεωλογία


Παρουσιάζεται έλλειψη γνώσης της γεωλογίας και των τεκτονικών δόμων της περιοχής της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Κύπρου (ΑΟΖ). Συνεπώς, δίδεται προτεραιότητα στην επέκταση της διεύρυνσης της γεωλογικής γνώσης της Κύπρου, με έμφαση στην περιοχή της ΑΟΖ, μέσω ενδοτμηματικών προγραμμάτων, καθώς και διεθνών συνεργασιών με πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα.

Το Ερευνητικό Πρόγραμμα EMODNET – Geology Το EMODnet – 3 αποτελεί την τρίτη φάση του προγράμματος European Marine Observation and Data Network, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αποσκοπεί στη δημιουργία ελεύθερα προσβάσιμων ψηφιακών γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) που αφορούν τη θάλασσα. Το πρόγραμμα υποδιαιρείται στις 7 θεματικές ενότητες, τη βαθυμετρία, τη γεωλογία, τα οικοσυστήματα, τη χημεία, τη βιολογία, τη φυσική και τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Το πρόγραμμα της γεωλογίας, EMODnet-geology, επικυρώθηκε με σχετικό συμβόλαιο (EASME/EMFF/2016/1.3.1.2 – Lot-1/SI2.750862/Project:Geology) και συντονιστή τη γεωλογική υπηρεσία της Φινλανδίας. Συμμετείχαν συνολικά 33 εταίροι και 5 υπό-εργολάβοι από 30 χώρες, που καλύπτουν εν μέρη τις θάλασσες που βρέχουν ευρωπαϊκές χώρες (Μεσόγειος, Μαύρη Θάλασσα, Βόρειο Ατλαντικό Ωκεανό και στο περιθώριο της Αρκτικής (Θάλασσα του Μπάρεντς και Λευκή Θάλασσα)). Το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης συμμετείχε στο EMODnet-geology που σκοπό έχει τη δημιουργία των πιο κάτω δεδομένων για την ΑΟΖ της Κύπρου:
1. Ιζήματα βυθού και γεωλογικό υπόβαθρο
2. Γεωμορφολογία βυθού
3. παράκτια διάβρωση
4. κατανομή σεισμών στο χώρο και στο χρόνο
5. ακτογραμμή με ενδείξεις παλαιοτσουνάμι
6. άλλοι γεωκίνδυνοι (π.χ. υποθαλάσσιες κατολισθήσεις, ενεργά ρήγματα)
7. ορυκτοί πόροι (π.χ. υδρογονάνθρακες, αδρανή υλικά, μεταλλικά ορυκτά)
8. βυθισμένες ακτογραμμές, βυθισμένα γεωμορφώματα και την πιθανή σύνδεσή τους με τις ενάλιες αρχαιότητες (π.χ. βυθισμένα λιμάνια, οικισμοί, κτλ.)


Back To Top