Επικοινωνία      

Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Τσουνάμι

Υπάρχουν ιστορικές μαρτυρίες και γεωλογικές ενδείξεις ότι οι κυπριακές ακτές έχουν πληγεί στο παρελθόν από τσουνάμι. (Περισσότερες Πληροφορίες).

Από το 1965, η Διακυβερνητική Ωκεανογραφική Επιτροπή (IOC) της UNESCO συντονίζει τη λειτουργία συστήματος προειδοποίησης για το τσουνάμι στον Ειρηνικό Ωκεανό (PTWS). Τον Ιούνιο του 2005, μετά το τσουνάμι της 26ης Δεκεμβρίου 2004 στον Ινδικό Ωκεανό, αποφασίστηκε η δημιουργία τριών παρόμοιων συστημάτων προειδοποίησης στον Ινδικό Ωκεανό, στην Καραϊβική και στην περιοχή του Βόρειου Ατλαντικού και της Μεσογείου.

Μετά από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 25/11/2016 ιδρύθηκε η Κυπριακή Εθνική Επιτροπή Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για Τσουνάμι στην περιοχή της Μεσογείου και του Βόρειου Ατλαντικού (NEAMTWS). Με βάση τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου στις 09/10/2018 και στις 11/01/2023 η Επιτροπή αυτή λειτουργεί με συντονιστή τον Διευθυντή του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης και μέλη τον Διοικητή της Πολιτικής Άμυνας και τον Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. Συμμετέχουν επίσης ο Διευθυντής του Ωκεανογραφικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Κύπρου και ο Διευθυντής του Κυπριακού Ινστιτούτου Θάλασσας και Ναυτιλίας (CMMI) ως παρατηρητές.

Στην περιοχή του Βόρειου Ατλαντικού και της Μεσογείου λειτουργούν τέσσερα πιστοποιημένα κέντρα για προειδοποίηση και ενημέρωση για τσουνάμι, και πιο συγκεκριμένα στην Ιταλία, στη Γαλλία, στην Τουρκία και στην Ελλάδα. Σε περίπτωση ανίχνευσης γένεσης τσουνάμι από τα κέντρα αυτά στέλνονται αυτόματες προειδοποιήσεις στα κράτη-μέλη του συστήματος. Οι ειδοποιήσεις αυτές λαμβάνονται από τα τοπικά σημεία ενημέρωσης ειδοποιήσεων για τσουνάμι, τις υπηρεσίες δηλαδή Πολιτικής Άμυνας, οι οποίες ενεργοποιούν τα εθνικά σχέδια αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών.

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Συστήματος NEAMTWS (YouTube), το Σεισμολογικό Δίκτυο του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης παρέχει, σε πραγματικό χρόνο, συνεχή σεισμολογικά δεδομένα στο Εθνικό Κέντρο Προειδοποίησης για θαλάσσια σεισμικά κύματα του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (GEIN-NOA) και στο Εθνικό Κέντρο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας της Ιταλίας (INGV).


Back To Top