Επικοινωνία      

Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Διαγωνισμοί που η εκτιμημένη αξία τους υπερβαίνει τα ανώτερα όρια του Νόμου


Στο χώρο αυτό δημοσιεύονται τα έγγραφα που αφορούν την ανάθεση συμβάσεων του Τμήματος, των οποίων η εκτιμημένη αξία υπερβαίνει τα όρια των ποσών που ορίζονται στο άρθρο 9 των περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμο του 2016 (Ν.73(Ι)/2016).
Αρ. ΔιαγωνισμούΤίτλος ΔιαγωνισμούΔιαδικασίαΚριτήριο AνάθεσηςΗμ. Ανάθεσης
13.25.002.019.008
Προμήθεια γεωτρύπανου
ανοικτή
χαμηλότερη τιμή
13/12/2019

13.25.002.020.001
Προμήθεια μεταλλικών σωλήνων θωράκισης γεωτρήσεων
ανοικτή
χαμηλότερη τιμή
14/04/2020

13.25.002.022.001
Προμήθεια πλαστικών σωλήνων θωράκισης γεωτρήσεων υδατοπρομήθειας
ανοικτή
χαμηλότερη τιμή
11/04/2022Αρχείο

Back To Top