Επικοινωνία      

Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Ψηφιακά Γεωγραφικά Δεδομένα

Όλα τα Ψηφιακά Γεωγραφικά Δεδομένα (GIS) διατίθενται προς πώληση σε μορφή γεωχωρικών διανυσματικών δεδομένων shapefile, με Γεωγραφικό Σύστημα Αναφοράς UTM WGS 1984, Ζώνη 36N.

Σημειώστε, ότι το Τ.Γ.Ε. διαθέτει μόνο τα πρωτότυπα αντίγραφα (shapefile format) των Ψηφιακών Γεωγραφικών Δεδομένων (GIS Vector Data). Δεν πωλούνται και δεν παρέχονται Ψηφιακά Γεωγραφικά Δεδομένα (GIS Vector Data) σε φωτοαντίγραφα, σαρωμένες ή ψηφιακές εικόνες (jpg, gif, pdf).

Η διάθεση δεδομένων μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:

1. Εάν είστε κάτοικος Κύπρου, μπορείτε να προμηθευτείτε στα γραφεία του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης (Λεύκωνος 1, 2064 Στρόβολος, Λευκωσία), για να προμηθευτείτε τις εκδόσεις μας.

2.Είναι δυνατόν να σας αποσταλούν ταχυδρομικώς.

Για πληροφορίες σχετικά με την τιμή των βιβλίων μπορείτε να αποστείλετε μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στο director@gsd.moa.gov.cy ή επιστολή στο "Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, Ταχ. Θυρίδα 24543, 1301 Λευκωσία, Κύπρος". Το συνολικό κόστος θα περιλαμβάνει την τιμή των στοιχείων + ΦΠΑ (+ ταχυδρομικά τέλη). Στη συνέχεια πρέπει να καταθέσετε στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (Swift code: CBCYCY2NACC) το ποσό αυτό (πέραν τραπεζικών επιβαρύνσεων) μέσω του Target 2 για την πίστωση του λογαριασμού του Γενικού Λογιστηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας, A/C No CY16001000010000000006001010 σε πίστωση του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης.

Δωρεάν GIS δεδομένα είναι διαθέσιμα στη γεωπύλη (geoportal), που αναπτύχθηκε για να ικανοποιήσει την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2007/2/ΕΚ (INSPIRE), σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου 43(Ι)/2010.

Δείτε σε χάρτη τα GIS δεδομένα τα οποία διατίθενται προς πώληση ΕΔΩ.

Βρείτε σε πίνακα τα GIS δεδομένα τα οποία διατίθενται προς πώληση στο πιο κάτω αρχείο.

Οι αναφερόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (5%).


Back To Top