Επικοινωνία      

Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Γεωλογική Καταλληλότητα


Το Τμήμα αναλαμβάνει τον προγραμματισμό, την εκτέλεση και αξιολόγηση των αναγκαίων γεωλογικών - γεωτεχνικών ερευνών, που απαιτούνται για τη σωστή και ασφαλή θεμελίωση των διαφόρων αναπτυξιακών έργων (τεχνικών κατασκευών) του Κράτους καθώς και μελέτες που αφορούν φυσικά γεωλογικά φαινόμενα, όπως είναι οι κατολισθήσεις, οι καταβόθρες και οι εδαφικές καθιζήσεις. Συμβάλλει ουσιαστικά στη διαδικασία για Αναθεώρηση/Τροποποίηση Ορίων Ανάπτυξης και Πολεοδομικών Ζωνών και εκφέρει απόψεις σε γεωλογικές - γεωτεχνικές εκθέσεις Ιδιωτικών Γραφείων, που αφορούν διάφορα Έργα Ανάπτυξης, κυρίως την οδοποιία.
Κατολίσθηση σε πρανές στον αυτοκινητόδρομο
Πάφου - Λεμεσού παρά το Πισσούρι

Αποκατάσταση αποσταθεροποιημένου πρανούς

Εκπόνηση μικροζωνικής μελέτης σε τμήμα της επαρχίας Αμμοχώστου: Το πρόγραμμα αυτό αποσκοπεί στη διερεύνηση της συμπεριφοράς του εδάφους κάτω από συνθήκες σεισμού, με κύριο στόχο τα ευρήματά της να αξιοποιηθούν για τη μείωση του σεισμικού κινδύνου στο δομημένο περιβάλλον. Τα στοιχεία που θα προκύψουν από τη μελέτη αυτή, όπως και αυτά από άλλες μελέτες, με το ίδιο αντικείμενο, που έγιναν στο παρελθόν, θα χρησιμοποιηθούν για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του Αντισεισμικού Κώδικα της Κύπρου. Το πρόγραμμα αυτό αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2019.

Ζώνες γεωλογικής καταλληλότητας: To πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει την εκπόνηση εξειδικευμένων γεωλογικών / γεωτεχνικών ερευνών, ώστε να προκύψουν τα απαραίτητα στοιχεία για τον ορθολογικό σχεδιασμό και την ασφαλή πολεοδομική ανάπτυξη του τόπου. Το τελευταίο διάστημα ολοκληρώθηκε το γεωτρητικό πρόγραμμα, η γεωλογική χαρτογράφηση και οι αναγκαίες γεωφυσικές διασκοπήσεις στην περιοχή Παραλιμνίου – Αγίας Νάπας και θα ετοιμαστεί προκαταρκτικός χάρτης γεωλογικής καταλληλότητας για την περιοχή. Μέχρι σήμερα, οι χάρτες καταλληλότητας καλύπτουν το 9,65% της Κύπρου, και περιλαμβάνουν ολόκληρη την ορεινή και ημιορεινή επαρχία Πάφου και μικρές περιοχές των επαρχιών Λεμεσού, Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου.

Παρακολούθηση και αξιολόγηση κατολισθήσεων: Το πρόγραμμα αυτό αφορά τη μελέτη των κατολισθήσεων σε διάφορες γνωστές για τα γεωπροβλήματα τους περιοχές της Κύπρου, με έμφαση στις επαρχίες Πάφου και της Λεμεσού. Στο πλαίσιο αυτό γίνεται ενόργανη συστηματική παρακολούθηση μετακινήσεων του εδάφους, με αξιοποίηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού (κλισιόμετρο). Ο εξοπλισμός αυτός αποτελεί βασικό εργαλείο για την ορθολογική παρακολούθηση ενεργών κατολισθήσεων και υπό προϋποθέσεις, δίδει τη δυνατότητα έγκαιρης προειδοποίησης για την ενεργοποίησή τους. Στο πρόγραμμα αυτό εντάχθηκαν και περιοχές, που αφορούν οικισμούς που εγκαταλήφθηκαν στο παρελθόν, λόγω σοβαρών εδαφικών προβλημάτων. Την τρέχουσα περίοδο γίνεται παρακολούθηση σε 26 ερευνητικές γεωτρήσεις, συνολικού βάθους 561μ., στις κοινότητες Πισσούρι, Άρμου, Λετύμπου, Νατά, Πενταλιά, Χολέτρια (παλιά), Παναγιά, Αμίαντο, Πέτρα του Ρωμιού και Πάνω Δευτερά – Παναγιά Χρυσοπηλιώτισσα. Ανάλογα με τα προβλήματα που διαπιστώνωνται, προστίθενται νέες περιοχές στο δίκτυο παρακολούθησης.


Κλισιομετρήσεις

Γραφική απεικόνιση αποτελεσμάτων

Επιτόπια δοκιμή Cone Penetration Test (CPT) η οποία
πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά για σκοπούς
της μικροζωνικής μελέτης Αμμοχώστου
Πρόσφατη εμφάνιση καταβόθρας
(Δεκ.2018) στο Πέρα Χωριό-Νήσου

Καρστικά φαινόμενα σε περιοχή της
κοινότητας Ψεματισμένου

Δειγματοληπτικό–πυρηνοληπτικό
γεωτρύπανο του Τμήματος για
σκοπούς ερευνητικών εργασιών


Ερευνητικά προγράμματα σε εξέλιξη:
Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα EXPASOL με θέμα «Οι συνέπειες της διόγκωσης/συρρίκνωσης εδαφών στις θεμελιώσεις κτηρίων και η αντιμετώπισή τους». Το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε επίσημα στις αρχές Μαρτίου 2019 και θα διαρκέσει 2 χρόνια.
Διαβάστε περισσότερα στο πιο κάτω link.Οι συνέπειες της διόγκωσης/συρρίκνωσης εδαφών στις θεμελιώσεις κτηρίων και η αντιμετώπισή τουςBack To Top