Επικοινωνία      

Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Κώδικας Σεξουαλικής Παρενόχλησης


Το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης ανακοινώνει την ετοιμασία Σχέδιου Δράσης για την Ισότητα μεταξύ Ανδρών και Γυναικών το οποίο και θα βρίσκεται σε ισχύ για τη χρονική περίοδο 2022-2027.
Στόχος του Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα είναι η αποτελεσματική αντιμετώπιση των έμφυλων ανισοτήτων στο Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, με απώτερο σκοπό την ανατροπή των δομών και μηχανισμών.Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΓΕ_ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΚΩΔΙΚΑΣ.pdf


Back To Top