Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Δασών

Διαγωνισμοί που η εκτιμημένη αξία τους υπερβαίνει τα ανώτερα όρια του Νόμου


ΤΔ 70/2018 - Διαγωνισμός για την ανέγερση διαφόρων κατασκευών στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους για το έργο GEOIN

Σχετικά Αρχεία:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΔ70_2018.PDF
Το αρχείο
Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών

Φόρμα Υποβολής Παραπόνων