Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Δασών

Δασικές Πυρκαγιές

Οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν ένα καταστροφικό φαινόμενο που πλήττει αρκετές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Κύπρος. Κάθε χρόνο, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, τα δάση και το φυσικό περιβάλλον γενικότερα βρίσκονται μόνιμα σε κίνδυνο από τη φωτιά και σχεδόν καθημερινά οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν ένα από τα συνηθισμένα θέματα για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν και καθορίζουν τον κίνδυνο δασικών πυρκαγιών και οι οποίοι καθιστούν τα δάση μας επιρρεπή και ευάλωτα στις πυρκαγιές. Οι μετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν στο νησί μας με τα παρατεταμένα θερμά και ξηρά καλοκαίρια και τους δυνατούς άνεμους, η τοπογραφία με το έντονο ανάγλυφο των δασικών εδαφών και τις μεγάλες κλίσεις, καθώς και τα χαρακτηριστικά της βλάστησης λόγω της ποσότητας, της συνέχειας και της ευφλεκτότητας τους, αποτελούν τους κύριους παράγοντες για τους οποίους ο κίνδυνος δασικών πυρκαγιών στην Κύπρο είναι εξαιρετικά μεγάλος, καθ’ όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου. Διάφοροι άλλοι παράγοντες όπως, η συσσώρευση εύφλεκτης καύσιμης ύλης εξαιτίας της εγκατάλειψης της υπαίθρου και των αλλαγών χρήσεων γης, η έντονη ανάπτυξη και οι διάφορες ανθρώπινες δραστηριότητες που παρατηρούνται σε δασικές και παραδασόβιες περιοχές και τα ελλιπή προληπτικά μέτρα σε αρκετά ιδιωτικά κτήματα που συνορεύουν με δάση, επιδεινώνουν ακόμη περισσότερο το πρόβλημα των δασικών πυρκαγιών.


Το μέγεθος, τα χαρακτηριστικά και οι συνέπειες των δασικών πυρκαγιών, κάνουν εύκολα αντιληπτό στον καθένα, το γιατί οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν ένα τόσο μεγάλο και περίπλοκο πρόβλημα, που είναι εξαιρετικά δύσκολο να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Σύμφωνα με μελέτες και προβλέψεις ειδικών, η κατάσταση με τις δασικές πυρκαγιές αναμένεται να επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο τα επόμενα χρόνια, λόγω των
κλιματικών αλλαγών και της υπερθέρμανσης που βιώνει ο πλανήτης μας. Η αλλαγή του κλίματος είναι πιθανό να προκαλέσει περισσότερη ξηρασία, υψηλότερες θερμοκρασίες και περιόδους με ισχυρότερους ανέμους, ειδικά στις χώρες της Νότιας Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου. Το φαινόμενο αυτό πολύ πιθανόν να οδηγήσει στην αύξηση της διάρκειας και στην επιδείνωση των συνθηκών της αντιπυρικής περιόδου, στην επέκταση των περιοχών που θα διατρέχουν κίνδυνο και στην αύξηση της πιθανότητας έναρξης πυρκαγιών, της ταχύτητας διάδοσης καθώς και της δριμύτητάς τους.Δασική πυρκαγιάΈρευνα Ικανοποίησης Χρηστών

Φόρμα Υποβολής Παραπόνων