Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Δασών

Θεσμικό Πλαίσιο/Αρμοδιότητες

Το εθνικό θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης των δασικών πυρκαγιών, καθώς επίσης οι ρόλοι και αρμοδιότητες όλων των εμπλεκόμενων στη δασοπυρόσβεση φορέων, καθορίζονται στις διατάξεις:

  • του Περί Δασών Νόμου,
  • του Σχεδίου Δράσης για Αντιμετώπιση Πυρκαγιών σε Αγροτικές Περιοχές,

Σύμφωνα με τα πιο πάνω, τη νομική, διοικητική και τεχνική ευθύνη κατάσβεσης των δασικών πυρκαγιών, δηλαδή των πυρκαγιών που εκδηλώνονται ή εξαπλώνονται μέσα σε κρατικό δάσος ή σε απόσταση δύο (2) χιλιομέτρων από την οροθετική γραμμή του κρατικού δάσους ή των πυρκαγιών που κατά την κρίση του Διευθυντή μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο οποιοδήποτε κρατικό δάσος, τη φέρει το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.


Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών

Φόρμα Υποβολής Παραπόνων