Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Δασών

Δασικά Μέτρα ΠΑΑ 2014-2020

Τελευταία Νέα: Καθεστώς 8.1 «Δάσωση και δημιουργία δασωδών εκτάσεων»

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, ετοιμάστηκε από τις τρεις συνεργαζόμενες, επί του θέματος, αρμόδιες Αρχές, ήτοι:

(α) Διαχειριστική Αρχή Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 (ΔΑΠΑΑ)
(β) Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) και
(γ)Τμήμα Δασών

και εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις 3 Δεκεμβρίου, 2015.

Το διαθέσιμο συνολικό ποσό, για το Μέτρο 8, προερχόμενο, τόσον από κοινοτικούς όσον και από εθνικούς πόρους, 53% + 47% αντίστοιχα, ανέρχεται στα €6,5 εκατομμύρια.
Το Τμήμα Δασών – ως Ανάδοχος του ΚΟΑΠ - έχει την ευθύνη για την εκτέλεση του Μέτρου 8, «Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Το Μέτρο 8, περιλαμβάνει τα τέσσερα (4) πιο κάτω Καθεστώτα:

  • Καθεστώς 8.1: «Δάσωση και δημιουργία δασωδών εκτάσεων»,
  • Καθεστώς 8.3: «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων»,
  • Καθεστώς 8.4: «Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων»,
  • Καθεστώς 8.5: «Επενδύσεις οι οποίες βελτιώνουν την ανθεκτικότητα και την περιβαλλοντική αξία των δασικών οικοσυστημάτων».

Το Καθεστώς 8.5 περιλαμβάνει τις τρεις (3) πιο κάτω Δράσεις:
  • 8.5.1 «Επενδύσεις βελτίωσης της αξίας των δασών ως δημόσιου αγαθού»,
  • 8.5.2 «Δράσεις και έργα για τη διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας στα δάση»,
  • 8.5.3 «Αραιώσεις σε πυκνές συστάδες δασώσεων / αναδασώσεων για βελτίωση της ανθεκτικότητας των δασών».

Προκηρύξεις Μέτρου 8, Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Μέχρι σήμερα, οι τρεις αρμόδιες Αρχές, συνεργαζόμενες επί του θέματος, προκήρυξαν τα τρία από τα τέσσερα Καθεστώτα του Μέτρου 8, όπως ο πιο κάτω πίνακας:Όλες οι πιο πάνω παραληφθείσες αιτήσεις είναι στο στάδιο της μοριοδότησης και αξιολόγησης για να φανεί ποιες αιτήσεις θα εγκριθούν και ποιες όχι. Όπως πάντα, όλοι οι αιτητές, θα ενημερωθούν γραπτώς, από τον Προϊστάμενο της Μονάδας Εφαρμογής Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, Τμήματος Δασών περί της έγκρισης ή απόρριψης της αίτησής τους. Αιτήσεις, γίνονται σε προεκτυπωμένα έντυπα και για οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι αιτητές/επενδυτές θα πρέπει να αποτείνονται στα πιο κάτω τηλέφωνα, ανάλογα με τον τόπο της αιτούμενης επένδυσης.

ΓΡΑΦΕΙΟ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Προϊστάμενος Μονάδας ΕφαρμογήςΤμήμα Δασών, Λουκή Ακρίτα 26,
1414 Λευκωσία
22403712
Κλάδος Διοικητικού ΕλέγχουΔασικό Γραφείο Λεμεσού, Κοροίβου
3112 Λεμεσός
25872053
ΑθαλάσσαςΔασική Περιφέρεια Λευκωσίας /Λάρνακας / Αμμοχώστου, Λουκή Ακρίτα 26,
1414 Λευκωσία
22403739
22403738
ΛάρνακαςΔασικό Γραφείο Ριζοελιάς, Λεωφόρος Ακροπόλεως 11Α, 7101 Αραδίππου
24304655
Λεμεσού (Δασική Περιφέρεια Τροόδους), Δασικό Γραφείο Λεμεσού, Κοροίβου, 3112 Λεμεσός
25872305 25872302
25952120
ΠάφουΝέα Κυβερνητικά Κτήρια Πάφου, Συγκρότημα Ε, 3ος Όροφος, Τ.Θ.64545, 8046 Πάφος
26804607
26306266
Σταυρού ΨώκαςΔασική Περιφέρεια Πάφου,
8804 Σταυρός Ψώκας
99640374

Σχετική συμπληρωματική ενημέρωσηΣχετικά Αρχεία:

Κατάλογος Μελετητών.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 247,99Kb)
ΣΧΕΔΙΟ ΔΑΣΩΣΗΣ.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 881,35Kb)
3.pdf Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Ενημέρωση Αιτητών Καθεστώτος 8.3.pdf
Το αρχείο 3.pdf (Μέγεθος: 2310,31Kb)
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 8 3.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 554,08Kb)
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΟΤΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΝΟΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 289,07Kb)
3.pdf ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 8.3.pdf
Το αρχείο 3.pdf (Μέγεθος: 549,88Kb)
ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 521,4Kb)
5.2.pdf Ενημερωτικό καθεστώτος 8.5.2.pdf
Το αρχείο 5.2.pdf (Μέγεθος: 432,81Kb)
5.1.pdf Ενημερωτικό καθεστώτος 8.5.1.pdf
Το αρχείο 5.1.pdf (Μέγεθος: 437,58Kb)
5.3.pdf Ενημερωτικό καθεστώτος 8.5.3.pdf
Το αρχείο 5.3.pdf (Μέγεθος: 444,78Kb)
5.pdf Έντυπο αίτησης καθεστώτος 8.5.pdf
Το αρχείο 5.pdf (Μέγεθος: 569,63Kb)
5.pdf Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Ενημέρωση Αιτητών Καθεστώτος 8.5.pdf
Το αρχείο 5.pdf (Μέγεθος: 2434,61Kb)
ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 285,48Kb)
1.zip 8.1.zip
Το αρχείο 1.zip (Μέγεθος: 2746,29Kb)
38967037.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 500,94Kb)
5 - Β' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.pdf ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 8.5 - Β' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.pdf
Το αρχείο 5 - Β' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.pdf (Μέγεθος: 777,9Kb)
3 - Β' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.pdf ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 8.3 - Β' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.pdf
Το αρχείο 3 - Β' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.pdf (Μέγεθος: 831,73Kb)
5 - Β' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.pdf Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Ενημέρωση Αιτητών Καθεστώτος 8.5 - Β' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.pdf
Το αρχείο 5 - Β' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.pdf (Μέγεθος: 2439,5Kb)
3 - Β' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.pdf Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Ενημέρωση Αιτητών Καθεστώτος 8.3 - Β' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.pdf
Το αρχείο 3 - Β' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.pdf (Μέγεθος: 2184,86Kb)


Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών

Φόρμα Υποβολής Παραπόνων