Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Δασών

Κανονισμός FLEGT

FLEGT

Το Τμήμα Δασών ξεκίνησε από τις 15 Νοεμβρίου, 2016, την εφαρμογή του Νόμου 125 (Ι) / 2010 – Ο περί εφαρμογής του εθελοντικού συστήματος αδειών FLEGT για τις εισαγωγές ξυλείας και Προϊόντων Ξυλείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Νόμος του 2010 και των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με Αρ. 2173/2005 και 1024/2008. Η εφαρμογή του Νόμου περιλαμβάνει ελέγχους, αποδοχή ή απόρριψη αδειών FLEGT, καθώς και φυσικούς ελέγχους σε εμπορεύματα στα σημεία εισόδου στην Κυπριακή Δημοκρατία.
Μέχρι σήμερα μόνο η Ινδονησία έχει προχωρήσει στην έκδοση αδειών FLEGT, ενώ άλλες πέντε (5) χώρες έχουν υπογράψει Εθελοντική Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης (VPA) με την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και προχώρησαν στην ανάπτυξη των συστημάτων που απαιτούνται για τον έλεγχο, την επαλήθευση και την έκδοση της άδειας FLEGT, ενώ άλλες εννέα (9) χώρες βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με την ΕΕ. Επίσης, 11 άλλες χώρες έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για έναρξη διαπραγματεύσεων. Οι πρώτες εισαγωγές φορτίων ξυλείας που συνοδεύονται με άδεια FLEGT πραγματοποιήθηκαν από την Ινδονησία προς την Κύπρο τον Δεκέμβριο του 2016.
Σχετικά Αρχεία:

1024_2008.pdf κανονισμός (εκ) αρ. 1024_2008.pdf
Το αρχείο 1024_2008.pdf (Μέγεθος: 161.27Kb)
2173_2005.pdf κανονισμός (εκ) αρ. 2173_2005.pdf
Το αρχείο 2173_2005.pdf (Μέγεθος: 74.71Kb)
ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 20161387 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 369.46Kb)
125(Ι)2010-Κυπριακή Δημοκρατία-FLEGT.pdf Ν. 125(Ι)2010-Κυπριακή Δημοκρατία-FLEGT.pdf
Το αρχείο 125(Ι)2010-Κυπριακή Δημοκρατία-FLEGT.pdf (Μέγεθος: 146.15Kb)
Τελωνεία και FLEGT — Kατευθυντήριες γραμμές.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 704.09Kb)

Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών

Φόρμα Υποβολής Παραπόνων