Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Δασών

Οδηγός Πυροπροστασίας για το Κοινό

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, 9 στις 10 δασικές πυρκαγιές προκαλούνται από ανθρώπινες δραστηριότητες, οι περισσότερες από αμέλεια. Γι’ αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή όταν βρισκόμαστε εντός ή πλησίον δασικής περιοχής και να ακολουθούνται ορισμένοι βασικοί κανόνες που περιγράφονται πιο κάτω, προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς.

(α) Οδηγίες πυροπροστασίας για όσους επισκέπτονται τα δάση

 • Απαγορεύεται να πετάτε αναμμένα τσιγάρα ή σπίρτα.
 • Συμβουλεύετε τα παιδιά σας να μην παίζουν με σπίρτα, αναπτήρες, τσιγάρα ή κεριά.
 • Να έχετε υπόψη ότι το άναμμα φωτιάς για ετοιμασία φαγητού επιτρέπεται μόνο στις ψησταριές που βρίσκονται στους εκδρομικούς χώρους και πουθενά αλλού.
 • Πριν την αναχώρησή σας από τον εκδρομικό χώρο, βεβαιωθείτε ότι τα κάρβουνα που ανάψατε, έχουν σβήσει τελείως.
 • Αποφεύγετε να κυκλοφορείτε άσκοπα μέσα στα δάση και τηρείτε τα απαγορευτικά πρόσβασης.
 • Η κατασκήνωση εντός του δάσους επιτρέπεται μόνο στους κατασκηνωτικούς χώρους.
 • Απαγορεύεται η απόρριψη ή εναπόθεση εύφλεκτων ουσιών αλλά και οποιονδήποτε σκυβάλων μέσα στα κρατικά δάση.
 • Αν δείτε άτομο να προβαίνει σε ενέργεια που πιθανόν να προκαλέσει πυρκαγιά, προσπαθήστε να το μεταπείσετε ή ενημερώστε αμέσως το Τμήμα Δασών.
 • Αν εντοπίσετε καπνό ή φωτιά, ενημερώστε αμέσως το Τμήμα Δασών στο τηλ. 1407.


(β) Οδηγίες πυροπροστασίας για άτομα που εκτελούν γεωργικές ή άλλες εργασίες μέσα ή κοντά σε δάση
 • Απαγορεύεται να πετάτε αναμμένα τσιγάρα ή σπίρτα.
 • Το κάψιμο της αποκαλάμης, απαγορεύεται.
 • Αποφεύγετε τη χρήση οξυγονοκόλλησης, σμυρίλιου ή άλλου εργαλείου που παράγει σπινθήρες. Συχνά η χρήση των εργαλείων αυτών προκαλεί πυρκαγιά.
 • Σε περίπτωση που διαθέτετε και χρησιμοποιείτε ηλεκτρογεννήτρια ή μηχανοκίνητη υδραντλία, διατηρείτε καθαρό τον περίγυρο από χόρτα και εύφλεκτα υλικά.
 • Αποφεύγετε να αποθηκεύετε εύφλεκτα υλικά στην ιδιοκτησία σας.
 • Δημιουργήστε και διατηρείτε καθαρή, αντιπυρική ζώνη περιμετρικά του κτήματος σας.
 • Τοποθετήστε γύρω από το κτήμα σας βρύσες ή πυροσβεστικές φωλιές με λάστιχα νερού, με μήκος που φτάνει σε όλα τα σημεία του κτήματός σας.
 • Προμηθευτείτε με κατάλληλους πυροσβεστήρες και άλλα εργαλεία πυρόσβεσης (τσάπες, φτυάρια κλπ).
 • Αν δείτε άτομο να προβαίνει σε ενέργεια που πιθανόν να προκαλέσει πυρκαγιά, προσπαθήστε να το μεταπείσετε ή ενημερώστε αμέσως το Τμήμα Δασών.
 • Αν εντοπίσετε καπνό ή φωτιά, ενημερώστε αμέσως το Τμήμα Δασών στο τηλ. 1407.


(γ) Οδηγίες πυροπροστασίας για άτομα που διαμένουν μόνιμα ή περιοδικά σε δασικές ή παραδασόβιες περιοχές
 • Απαγορεύεται να πετάτε αναμμένα τσιγάρα ή σπίρτα και να καίγετε σκουπίδια, ξηρά χόρτα ή κλαδιά στην αυλή του σπιτιού σας.
 • Συμβουλεύετε τα παιδιά σας να μην παίζουν με σπίρτα, αναπτήρες, τσιγάρα ή κεριά.
 • Αποφεύγετε τη χρήση οξυγονοκόλλησης, σμυρίλιου ή άλλου εργαλείου που παράγει σπινθήρες. Συχνά η χρήση των εργαλείων αυτών προκαλεί πυρκαγιά.
 • Σε περίπτωση που διαθέτετε και χρησιμοποιείτε ηλεκτρογεννήτρια ή μηχανοκίνητη υδραντλία, διατηρείτε καθαρό τον περίγυρο από χόρτα και εύφλεκτα υλικά.
 • Αν θα ανάψετε φωτιά στην αυλή σας για την ετοιμασία φαγητού, αυτό θα πρέπει να γίνει σε ειδικά διαρρυθμισμένο χώρο (ψησταριά ή φούρνο), αφού προηγουμένως καθαρίσετε σχολαστικά τον περίγυρο από ξηρά χόρτα και εύφλεκτα υλικά.
 • Καθαρίζετε κάθε γωνιά της αυλής σας και αν είναι εφικτό και σε μια ζώνη γύρω από αυτήν, από ξηρά χόρτα, φύλλα και οτιδήποτε άλλο εύφλεκτο υλικό. Επίσης διατηρείται τη στέγη του σπιτιού σας καθαρή από φύλλα ή πευκοβελόνες που συσσωρεύονται σε αυτήν.
 • Διατηρείτε συνεχώς κλαδεμένα τα δέντρα της αυλής σας μέχρι το 1/3 του ύψους τους και αν πρόκειται για ψηλά δέντρα, κλαδέψτε τα σε ύψος 3 μέτρων από το έδαφος. Αφαιρέστε όλα τα ξηρά κλαδιά από τα δέντρα και τους θάμνους και κλαδέψτε τα κλαδιά που αγγίζουν το σπίτι σας.
 • Αποφεύγετε να αποθηκεύετε εύφλεκτα υλικά στην αυλή του σπιτιού σας.
 • Τοποθετήστε γύρω από το σπίτι σας βρύσες ή πυροσβεστικές φωλιές με λάστιχα νερού, που το μήκος τους να φτάνει σε όλα τα σημεία του σπιτιού και της αυλής.
 • Προμηθευτείτε με κατάλληλους πυροσβεστήρες και άλλα εργαλεία πυρόσβεσης (τσάπες, φτυάρια κλπ).
 • Αν δείτε άτομο να προβαίνει σε ενέργεια που πιθανόν να προκαλέσει πυρκαγιά, προσπαθήστε να το μεταπείσετε ή ενημερώστε αμέσως το Τμήμα Δασών.
 • Αν εντοπίσετε καπνό ή φωτιά, ενημερώστε αμέσως το Τμήμα Δασών στο τηλ. 1407.


Συνέπειες δασικής πυρκαγιάς


Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών

Φόρμα Υποβολής Παραπόνων