Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Δασών

Δήλωση Δασικής Πολιτικής

Η νέα Δήλωση Δασικής Πολιτικής εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 23 Ιανουαρίου, 2013. Υιοθετήθηκε με διάταγμα του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος που εκδόθηκε στις 18 Φεβρουαρίου, 2013, σύμφωνα με το Άρθρο 9 του περί Δασών Νόμου του 2012.

Αυτή διέπεται από 4 βασικές αρχές, την αρχή της αειφορίας, την αρχή της δασοπονίας των πολλαπλών σκοπών, την αρχή της ενιαίας διαχείρισης του δασικού οικοσυστήματος και την αρχή της συμμετοχικότητας στη λήψη αποφάσεων.

Η νέα Δήλωση Δασικής Πολιτικής καθορίζει 13 σκοπούς. Για κάθε ένα από αυτούς καθορίζονται συγκεκριμένοι στόχοι και για κάθε στόχο παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση, ο ίδιος ο στόχος και οι ενέργειες με τις οποίες αυτός θα επιτευχθεί. Έχουν καθοριστεί συνολικά 28 στόχοι.
Σχετικά Αρχεία:

ΝΕΑ ΔΗΛΩΣΗ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 271.2Kb)

Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών

Φόρμα Υποβολής Παραπόνων