Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Δασών

Στρατηγικός Σχεδιασμός

Στο πλαίσιο της προώθησης διαθρωτικών μεταρρυθμίσεων και εκσυγχρονισμού της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών, τα κυβερνητικά Τμήματα και Υπηρεσίες πρέπει να ετοιμάζουν και υποβάλλουν πρόταση προϋπολογισμού, η οποία να περιλαμβάνει μεσοπρόθεσμο Στρατηγικό Σχέδιο στο οποίο να αναλύονται οι πρωταρχικοί Στόχοι και οι Δραστηριότητες οι οποίες πρόκειται να προωθηθούν μέσω της υλοποίησης του προϋπολογισμού για την επίτευξη των Στόχων.

Στο μεσοπρόθεσμο Στρατηγικό Σχεδιασμό του Τμήματος Δασών που καλύπτει την τριετία 2021–2023, καθορίζεται ένας Στρατηγικός Στόχος και έξι Δραστηριότητες, οι οποίες αφορούν συγκεκριμένες Δράσεις και Ενέργειες που οδηγούν στην υλοποίηση του Στόχου.

Ο Στρατηγικός Στόχος και οι Δραστηριότητες του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Τμήματος Δασών είναι οι πιο κάτω:

Στόχος: Διατήρηση, προστασία και αειφόρος διαχείριση των δασών.

Δραστηριότητες:


  1. Αποτελεσματική αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

  2. Αποτελεσματική προστασία φυσικού περιβάλλοντος και η ενίσχυση του περιβαλλοντικού ρόλου των δασών.

  3. Ενίσχυση της δασικής αναψυχής και προαγωγή του δασοτουρισμού.

  4. Βελτίωση της κατάστασης των δασών και της παραγωγής ξυλείας και προϊόντων ξυλείας.

  5. Προστασία και βελτίωση του πρασίνου.

  6. Βελτίωση του πλαισίου πολιτικής, της παραγωγικότητας και της εκπαίδευσης.Σχετικά Αρχεία:

Στρατηγικός Σχεδιασμός Τμήματος Δασών 2021-2023.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 480,95Kb)

Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών

Φόρμα Υποβολής Παραπόνων