Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Δασών

Επικοινωνία

Για πληροφορίες: Τηλ.: 22 805511
Φαξ: 22 805542
Ηλ, ταχυδρομείο:
director@fd.moa.gov.cy

Ταχυδρομική διεύθυνση: Τ.Θ. 24136
1701 ΛΕΥΚΩΣΙΑ


Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Ονοματεπώνυμο: Μιχάλης Νικολαΐδης
Θέση: Δασικός Λειτουργός
Διεύθυνση: Λουκή Ακρίτα 26, 1414 Λευκωσία
Email: mnicolaides@fd.moa.gov.cy

Στο πιο κάτω αρχείο μπορείτε να βρείτε όλα τα στοιχεία επικοινωνίας (Τομέων, Μονάδων και Δασικών Περιφερειών/Σταθμών).Σχετικά Αρχεία:

Tels2022 -Webpage.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 260,35Kb)


Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών

Φόρμα Υποβολής Παραπόνων