Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Δασών

Αιωνόβια Δέντρα/Μνημεία της Φύσης


Αιωνόβια δέντρα μνημεία της φύσης

Τα δέντρα «Μνημεία της Φύσης» είναι δέντρα μεγάλης ηλικίας, που έχουν καταφέρει να επιβιώσουν δια μέσου των αιώνων συνδυάζοντας την ύπαρξη τους με πολλά σημαντικά ιστορικά γεγονότα. Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω αλλά και το σεβασμό που έχουν επιδείξει για την προστασία τους δεκάδες γενεές πριν από εμάς, αναγνωρίζουμε την υποχρέωση που έχουμε για να τα προστατέψουμε και να τα διατηρήσουμε ως στοιχεία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς μας.

Η επιλογή συγκεκριμένων δέντρων για κήρυξη τους σε «Μνημεία της Φύσης» γίνεται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια όπως η ηλικία, το μέγεθος, το είδος και επίσης κατά πόσο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από επιστημονικής, ιστορικής, πολιτιστικής, οικολογικής, θρησκευτικής ή άλλης άποψης. Αφού επιλεγούν, τα δέντρα αυτά κηρύσσονται σε «Μνημεία της Φύσης» και συντηρούνται στα πλαίσια της εφαρμογής του προγράμματος για την συντήρηση και προστασία των αιωνόβιων δέντρων, του Τμήματος Δασών.

Αυτά που βρίσκονται σε δασική γη προστατεύονται από τον Περί Δασών Νόμο ενώ όσα είναι εκτός Κρατικών Δασών κηρύσσονται ως προστατευόμενα από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, με βάση το Άρθρο 39 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, πάντοτε σε συνεργασία με το Τμήμα Δασών. Μέχρι το τέλος του 2017, έχουν κηρυχθεί προστατευόμενα 98 μεμονωμένα δέντρα και 23 ομάδες δέντρων εκτός Κρατικών Δασών ενώ εντός Κρατικών Δασών έχουν καταγραφεί 68 μεμονωμένα δέντρα και 2 ομάδες δέντρων.


ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ - FORESTRY DEPARTMENTΚΥΠΡΙΑΚΑ ΔΕΝΤΡΑ - ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ
TREE NATURE MONUMENTS OF CYPRUS
SerLatin name Λατινικό όνομαLocality ΤοποθεσίαOwner
Ιδιοκτ.
Gbh/ mH.AgeRemarks
1.Pinus nigra ssp. pallasianaTroodos Forest - Δάσος ΤροόδουςF.D./ Δ.Π.Τ4.2018400
2.Juniperus foetidissimaTroodos Forest - Δάσος ΤροόδουςF.D./ Δ.Π.Τ.4.4516450
3.Quercus alnifoliaKremmos tis Pellis - Κρεμμός της ΠελλήςF.D./ Δ.Π.Π.3.5010200470927- 3873478
1130m
4.Cedrus brevifoliaCedar valley - Κοιλάδα των ΚέδρωνF.D./ Δ.Π.Π.2.7932200471567- 3872059
1181m
5.Quercus infectoria ssp. venerisPyrgos tis Rigenas - Πύργος της ΡήγαιναςF.D./ Δ.Π.Π.5.3518500438567 – 3879816 239m
6.Quercus infectoria ssp. venerisLania - ΛάνιαF.D./ Δ.Π.Τ8.1026800491883 – 3853835 526 m
7.Platanus orientalisKomititzi - ΚομιτιτζήF.D./ Δ.Π.Π.5.5224400479409- 3867234
633m
8.Platanus orientalisKatarraktis near Phini - Καταρράκτης ( Φοινί) F.D./ Δ.Π.Π.6.2036500481694- 3862068
680m
9.Pinus nigra ssp. pallasianaTroodos Forest - Δάσος ΤροόδουςF.D./ Δ.Π.Τ4.7220400
10.Quercus infectoria ssp. venerisAyios Kononas Akamas - Αγ.Κόνωνας ΑκάμαςF.D./ Δ.Π.Π.2.9016200435440 – 3878729 54m
11.Pinus brutiaDhkialis Yialia Forest - Δκιάλης (Δάσος Γιαλιάς)F.D./ Δ.Π.Π.4.0726250 465160- 3882991
485m
12.Pinus brutiaTeratsia Yialia Forest - Τερατσιά ( Δάσος Γιαλιάς) F.D./ Δ.Π.Π.3.7036230463972- 3881775
544m
13.Pinus brutiaTapatzia Yialia Forest - Ταπατζιά (Δάσος Γιαλιάς)F.D./ Δ.Π.Π.4.1224260 462688- 3882224
602m
14.Quercus coccifera ssp. calliprinosAkamas - ΑκάμαςF.D./ Δ.Π.Π.3.1012300439395 – 3878591 231m
15.Platanus orientalisMavres Sykies - Μαύρες ΣυκιέςF.D./ Δ.Π.Π.6.0028400472562- 3876467
486m
16.Cedrus brevifoliaCedar valley - Κοιλάδα ΚέδρωνF.D./ Δ.Π.Π.2.7832150471575- 3872079
1183m
17.Quercus alnifoliaDhkialis Yialia Forest - Δκιάλης (Δάσος Γιαλιάς)F.D./ Δ.Π.Π.2.7710150 465657-3882437
535m
18.Platanus orientalisDhkialis Yialia Forest - Δκιάλης (Δάσος Γιαλιάς)F.D./ Δ.Π.Π.4.6026300 465370- 3882812
528m
19.Alnus orientalisDhkialis Yialia Forest - Δκιάλης (Δάσος Γιαλιάς)F.D./ Δ.Π.Π.2.8028200 465476- 3882695
539m
20.Pinus brutiaMarotis Yialia Forest - Μαρότης (Δάσος Γιαλιάς)F.D./ Δ.Π.Π.3.7836250 464005- 3881048
631m
21.Cedrus brevifoliaPedoulas - ΠεδουλάςF.D./ Δ.Κ.2.6016150
22.Taxodium distichumPhasouri - ΦασούριF.D./ Δ.Π.Τ2.381472495340 – 3831896 1m
23.Pinus brutiaStavros tis Psokas - Σταυρός της ΨώκαςF.D./ Δ.Π.Π.3.2036200466437 – 3875680 857m
24.Quercus infectoria ssp. venerisStavros tis Psokas - Σταυρός της ΨώκαςF.D./ Δ.Π.Π.3.6114350466275 - 3875827
827m
25.Pinus brutiaMosfilia - Aphtoullina - Μοσφιλιά - ΑφτουλλίναF.D./ Δ.Π.Π.4.78513503501278- 3234896
625m
26.Juniperus excelsaMadari - ΜαδαρήF.D./ Δ.Π.Τ1.5710300
27.Alnus orientalisPlatys valley - Κοιλάδα ΠλατύF.D./ Δ.Π.Π.3.1033150478607- 3864579
545m
28.Quercus coccifera ssp. calliprinosPolemidhia - ΠολεμίδιαF.D./ Δ.Π.Τ3.10at base16250500367 – 3841305 153m
29.Quercus coccifera ssp. calliprinosPolemidhia - ΠολεμίδιαF.D./ Δ.Π.Τ1.57Y1.538250500407 – 3841179 142m
30.Quercus coccifera ssp. calliprinosPolemidhia - ΠολεμίδιαF.D./ Δ.Π.Τ1.36Y1.5512250500387 – 3841146 139 m
31.Cedrus brevifoliaVrisi tou Matsima - Βρύση του ΜατσιμάF.D./ Δ.Π.Π.3.6322300471476- 3873320
1162m
32.Pinus brutiaPocamatismos - Ποκαματισμός ( Δάσος Κολεγίου)F.D./ Δ.Κ.3.7516250
33.Pinus nigra ssp. pallasianaXerokolympos - ΞεροκόλυμποςF.D./ Δ.Π.Τ4.5220300
34.Arbutus andrachneKionia - Profitis Elias - Κιόνια - Προφήτης ΗλίαςF.D./ Δ.Π.Λ.Λ.Α.1.46 at90cm10120519305 -3863481
35.Pinus brutiaVrodisia – Βροδίσια ( Χωματσιά )F.D./ Δ.Π.Π.4.1032250469376 – 3882119
372m
36.Quercus coccifera ssp. calliprinosPlatanoudhi - Platys valley - Πλατανούδι - Kοιλάδα ΠλατύF.D./ Δ.Π.Π.4.80at base8450479213- 3863107
692m
37.Ceratonia siliquaPolemidia - ΠολεμίδιαF.D./ Δ.Π.Τ3.1014150500511 – 3841221 143m
38.Quercus coccifera ssp. calliprinosAdelfoi Forest ( Kriniatis ) - Δάσος Αδελφοί ( Κρινιάτις )F.D./ Δ.Π.Τ1.9810300
39.Quercus infectoria ssp. venerisAdelfoi Forest ( Fteritji ) - Δάσος Αδελφοί ( Φτερίτζι )F.D./ Δ.Π.Τ3.4016250494586 – 3873715 723 m
40.Ficus sycomorusMakountaF.D./ Δ.Π.Π.G.at base 2.3114120453163 – 3878752 117 m
41.Abies cilicicaPlatresF.D./ Δ.Π.Τ2.5924115
42.Pinus brutiaDhashia Yialia Forest – Δασιά ( Δάσος Γιαλιάς)F.D./ Δ.Π.Π.4.0526250 462011-3880533
742m
43.Pinus brutiaLavramis Yialia Forest - Λαυράμης ( Δάσος Γιαλιάς)F.D./ Δ.Π.Π.3.0316250 460359- 3880530
701m
44.Pinus brutiaChondrovounaros Yialia Forest - Χοντροβούναρος ( Δάς. Γιαλιάς)F.D./ Δ.Π.Π.3.6530210 457806- 3881634
316m
45.Pinus brutiaGnafkion Yialia Forest – Γναφκιόν ( Δάσος Γιαλιάς)F.D./ Δ.Π.Π.G.at base 3.8228220 460354- 3885448
340m
46.Platanus orientalisDhkialis Yialia Forest - Δκιάλης (Δάσος Γιαλιάς)F.D./ Δ.Π.Π.8.5831600 465403- 3882781
534m
47.Alnus orientalisPalaichori Panayia Forest – Παλαιχώρι Δασος ΠαναγιάςF.D./ Δ.Π.Π.3.0522200468734- 3867831
616m
48.Pinus brutiaAgia Triada Kambos Forest - Αγία Τριάδα ( Δάσος. Καμπου)F.D./ Δ.Π.Π.3.1126160478433- 3873548
644m
49.Pinus brutiaAyiasma –Vasiliki Xeros Forest – Αγίασμα–Βασιλική Δασος ΞερουF.D./ Δ.Π.Π.3.3124180478454- 3872272
640m
50.Pinus pineaAgios Nicolaos – Άγιος Νικόλαος ΠάφουF.D./ Δ.Π.Π.3.0620110477464 – 3857492 739 m
51.Pinus pineaAgios Nicolaos – Άγιος Νικόλαος ΠάφουF.D./ Δ.Π.Π.2.5622110477471-3857502 741 m
52.Arbutus andrachnePano Vrisia – Πάνω Βρυσιά Κοιλάδα ΡούθκιαF.D./ Δ.Π.Π.1.8512160474956- 3867831
832m
53.Quercus alnifoliaTeratsia, Yialia Forest – Τερατσιά (Δάσος Γιαλιάς),Κοιλ.Λειβάδι (Τμημα 1,Διαμ.10.)F.D./ Δ.Π.Π.2.1012150 463835-38824064
533m
54.Pinus pineaStavros tis Psokas - Σταυρός της ΨώκαςF.D./ Δ.Π.Π.3.2030120466437 – 3875680 857m
55.Pistacia terebinthusProfitis Elias - Προφήτης ΗλίαςF.D./ Δ.Π.Λ.Λ.Α.3.82 at base8170522502-3865683 , 684m
56.Pinus brutiaMantra tou Petri –Μάντρα του Πετρή (Λυθροδόντα )F.D./ Δ.Π.Λ.Λ.Α.31018160520891-3864405 ,778 m
57.Pinus brutiaVrisi tou Petri –Βρύση του Πετρή (Λυθροδόντα )F.D./ Δ.Π.Λ.Λ.Α.26024130521733-3864219 ,638 m
58.Pinus brutiaKionia Picnic sites –Εκδρομικός Χώρος Κιόνια (Λθ. )F.D./ Δ.Π.Λ.Λ.Α.32026160518076-3864266 ,1225 m
59.Tetraclinis articulataKionia Picnic sites –Εκδρομικός Χώρος Κιόνια (Λθ. )F.D./ Δ.Π.Λ.Λ.Α.31728100518076-3864271 ,1215 m
60.Quercus ilexKionia Picnic sites –Εκδρομικός Χώρος Κιόνια (Λθ. )F.D./ Δ.Π.Λ.Λ.Α.12418100518076-3864266 ,1225 m
61.Pinus brutiaArgatzi tou Aforiti - Αρκατζι του Αφορίτι Κοιλάδα ΑγιάςF.D./ Δ.Π.Π.3.5130160466089 - 3873253
765 m
62.Quercus coccifera ssp. calliprinosLavramis, Yialia Forest – Λαυράμις (Δάσος Γιαλιάς),Κοιλ. Γιαλιάς F.D./ Δ.Π.Π.2.359250460380 – 3878893 651 m
63.Pinus brutia (Πεύκος του Καππέλου)Agios Merk. Forest - Αγ.Μερκούριος ( Δάς. Λυσού) Κοιλ. Αγίου Μερκουρίου 2014F.D./ Δ.Π.Π.3,5130170 458641- 3875943
271 m
64.Pinus brutiaAgios Merk.Layramis Forest - Λαυράμις ( Δάς. Λυσού) Κοιλ. Αγίου Μερκουρίου 2014F.D./ Δ.Π.Π.5,20, G.at base 4,4024200 459618- 3879423
475 m
65.Platanus orientalisDiarizos valley – Loc.Kamilafkari – Κοιλ.Διαρίζου, τοπ. Καμηλαφκάρη. 2015F.D./ Δ.Π.Π.8.6030600478127 - 3862396
66.Pinus brutiaMaures , Yialia Forest – Μαύρες , Πωμός (Δάσος Γιαλιάς),Κοιλ.Λειβάδι (Τμημα ,Διαμ..) 2015F.D./ Δ.Π.Π.2.6520150 460340-3889368
426m
67.Pinus brutiaBorvora, Yialia Forest – Βόρβορα ,Γιαλιά (Δάσος Γιαλιάς),Κοιλ.Γιαλιάς (Τμημα ,Διαμ. .) 2015 F.D./ Δ.Π.Π.3,5250170 460761-3881713
430m
68.Pinus brutiaPaspallas, Limnitis Forest - Πασπάλλας, (Δάσος Κάμπου), Κοιλ. Λιμνίτη (Τμήμα 2, Διαμ. 48) F.D./ Δ.Π.Π.3,2030180
Ομάδες δέντρων
SerLatin name Λατινικό όνομαLocality ΤοποθεσίαOwner
Ιδιοκτ.
Gbh/ mH.AgeRemarks
1.1. Olea europaeaProfitis Elias – Προφήτης Ηλίας (Λυθροδόντα )F.D./Δ.Π.Λ.Λ.Α.4.826 m400522537-3865642 , 674m
2. Olea europaea4.006 m
3. Olea europaea2.806 m
4. Olea europaea4.006 m
5. Olea europaea3.706 m
6. Olea europaea8.206 m
2.1. Pinus brutiaΑgia - Αγιά , Κοιλάδα ΑγιάςF.D./ Δ.Π.Π.3.2040200466238 – 3871343 , 603 m
2. Pinus brutia3.3040200466215 – 3871314 , 603 m
3. Pinus brutia2.2038200466230 – 3871328 , 603 m
4. Pinus brutia2.8036200466215 – 3871314 , 603 m
5. Pinus brutia2.8538200466206 – 3871302, 603 m
6. Pinus brutia2.5036200466212 – 3871318 , 603 m
7. Pinus brutia2.6640200466194 – 3871289 , 603 m


Explanations: Επεξηγήσεις

F.D. Forestry Department Τμήμα Δασών
Δ.Π.Π.Δασική Περιφέρεια Πάφου
Δ.Π.Τ.Δασική Περιφέρεια Τροόδους
Δ.Π.Λ.Λ.Α.Δασική Περιφέρεια Λευκωσίας/Λάρνακας/Αμμοχώστου
Δ.Κ.Δασικό Κολλέγιο
Gbh­/m Girth at breast height (1.30m) / meter Περιφέρεια στο στηθίαιο ύψος(1.30μ.)/σε μέτρα
Height Ύψος σε μέτρα
Age Ηλικία
ΤΡ 12.2015Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών

Φόρμα Υποβολής Παραπόνων