Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Δασών

Ερωτηματολόγια

1. Εκθέσεις / Ερωτηματολόγια

Το Τμήμα Δασών ετοιμάζει και υποβάλει εκθέσεις αναφορικά με τα δάση της Κύπρου και τη διαχείρισή τους σε διάφορους διεθνείς οργανισμούς, στους οποίους η Κύπρος μετέχει. Πιο κάτω παρατίθενται κάποιες βασικές Εκθέσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα:

Έκθεση της Κύπρου που υποβάλλεται στον FAO, στα πλαίσια του Προγράμματος για την Αξιολόγηση των Δασικών Πόρων (Forest Resources Assessment Programme).

Η Έκθεση αυτή ετοιμάζεται από το Τμήμα Δασών, ως το Εθνικό Σημείο Επαφής της Κύπρου με τον FAO για τα δασικά θέματα, κάθε δέκα χρόνια (1990, 2000, 2010 κλπ), με ενδιάμεση αξιολόγηση κάθε πέντε χρόνια (1995, 2005, 2015 κλπ). Η ετοιμασία των Εκθέσεων αρχίζει ένα περίπου χρόνο πριν το έτος αναφοράς και ως εκ τούτου, τα στοιχεία, σε αρκετά σημεία, περιλαμβάνουν τις πραγματικές τιμές για το τελευταίο έτος πριν το έτος αναφοράς ή εκτιμήσεις /προβλέψεις (με βάση εκτιμήσεις των εμπειρογνωμόνων) για το τέλος του έτους αναφοράς.

Οι Εκθέσεις της Κύπρου στο Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Δασικών Πόρων είναι διαθέσιμες εδώ, για τα έτη 2005 (L061), 2010 (L062) και 2015 (L063).

Διαθέσιμες είναι επίσης, οι πλήρεις Εκθέσεις του FAO για την Αξιολόγηση των Δασικών Πόρων σε παγκόσμια κλίμακα, για τα έτη 2005 (L064), 2010 (L065)( L066) και 2015 (L067) (L068).

  Εκθέσεις της Κύπρου που υποβάλλονται στην πρωτοβουλία FOREST EUROPE, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Κατάστασης των Δασών της Ευρώπης (State of Europe’s Forests).

  Εκθέσεις της Κύπρου που ετοιμάζονται στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Κατάστασης των Δασών της Ευρώπης (State of Europe’s Forests), η οποία συντονίζεται από την πρωτοβουλία FOREST EUROPE (Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe) και την Οικονομική Επιτροπή για την Ευρώπη, των Ηνωμένων Εθνών.

  Οι Εκθέσεις αυτές, συνήθως ετοιμάζονται κάθε 4-5 χρόνια, ενόψει των Υπουργικών Διασκέψεων για την Προστασία των Δασών στην Ευρώπη, όπου και παρουσιάζονται. Διακρίνονται σε δύο μορφές: την Ποσοτική Έκθεση και την Ποιοτική Έκθεση. Η Κύπρος υπέβαλε τέτοιες Εκθέσεις το 2007 ενόψει της Διάσκεψης της Βαρσοβίας, το 2011 ενόψει της Διάσκεψης του Όσλο και το 2015 ενόψει της Διάσκεψης της Μαδρίτης.

  Έκθεση της Κύπρου το 2007 για τους Ποσοτικούς Δείκτες (L069)

  Έκθεση της Κύπρου το 2007 για τους Ποιοτικούς Δείκτες (L070)

  Έκθεση της Κύπρου το 2011 για τους Ποσοτικούς Δείκτες (L071)

  Έκθεση της Κύπρου το 2011 για τους Ποιοτικούς Δείκτες (L072)

  Έκθεση της Κύπρου το 2015 για τους Ποσοτικούς Δείκτες (L073)

  Έκθεση της Κύπρου το 2015 για τους Ποιοτικούς Δείκτες (L074)

  Εκθέσεις στο Φόρουμ των Ηνωμένων Εθνών για τα Δάση (United Nations Forum on Forests)

  Η Κύπρος υποβάλλει ανελλιπώς, Έκθεση προς τη Γραμματεία του Φόρουμ των Ηνωμένων Εθνών για τα Δάση (UNFF), αναφορικά με την πρόοδο στην εφαρμογή των αποφάσεων των Συνόδων του Φόρουμ. Οι Εκθέσεις αυτές, είναι περιοδικές και ετοιμάζονται τον τελευταίο χρόνο πριν τη Σύνοδο του Φόρουμ. Παρατίθενται οι Εκθέσεις της Κύπρου στα τελευταία τέσσερα Φόρα (UNFF8 – 2009 (L075), UNFF9 – 2011 (L076), UNFF10 – 2013 (L077), UNFF11 – 2015 (L078)).  Σχετικά Αρχεία:

  L 070.pdf
  Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 307,75Kb)
  L072.pdf
  Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 772,04Kb)
  L074.pdf
  Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 268,66Kb)
  L061-.pdf
  Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 347,15Kb)
  L062.pdf
  Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 295,13Kb)
  L063.pdf
  Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 778,29Kb)
  L064.pdf
  Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 7020,8Kb)
  L065.pdf
  Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 3476,79Kb)
  L066.pdf
  Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 5142,6Kb)
  L067.pdf
  Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 4759,84Kb)
  L068.pdf
  Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 3042,99Kb)
  L075.pdf
  Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 136,38Kb)
  L076.pdf
  Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 193,68Kb)
  L077.pdf
  Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 384,29Kb)
  L078.pdf
  Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 526,74Kb)
  L069.pdf
  Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 1200,62Kb)
  L071.pdf
  Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 1004,73Kb)
  L073.pdf
  Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 2330,95Kb)


  Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών

  Φόρμα Υποβολής Παραπόνων