Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Δασών

Διαγωνισμοί που η εκτιμημένη αξία τους υπερβαίνει τα ανώτερα όρια του Νόμου


ΠΤΠ&Π 1/2018 - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ - GEOIN», ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ

Σχετικά Αρχεία:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΤΠ&Π1.2018.PDF
Το αρχείο
Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών

Φόρμα Υποβολής Παραπόνων