Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Διευθυντής
Συνοπτικό Βιογραφικό

Ο Κώστας Χατζηπαναγιώτου αποφοίτησε από το Παγκύπριο Γυμνάσιο το 1978 και μετά την στρατιωτική του θητεία ακολούθησε της Πτυχιακές του σπουδές στην Εφαρμοσμένη Γεωλογία στο Πανεπιστήμιο Πατρών όπου και αποφοίτησε το 1985. Ακολούθως απέκτησε το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Διαχείριση Βιομηχανικών Αποβλήτων από το ΕΛΚΕΠΑ το 1988, την Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Πανεπιστημίου Aberystwyth University of Wales το 2000 και τη Διεύθυνση και Δημόσια Διοίκηση του MIM το 2002.

Συμμετείχε σε ερευνητικά προγράμματα στο Πανεπιστήμιο Πατρών στο εργαστήριο Εφαρμοσμένη Γεωχημεία μεταξύ των ετών 1986 - 1989 και στην συνέχεια άσκησε το επάγγελμα του Γεωλόγου Μηχανικού περιβάλλοντος στην εταιρεία «ΓΕΩΕΡΕΥΝΑ» στην Κύπρο όπου και εργάστηκε μέχρι το τέλος του 1991.

Είναι μέλος του ΕΤΕΚ, στο Σύνδεσμο Γεωλόγων και Μεταλλειολόγων Κύπρου και της Διεθνής Ένωσης Εκτίμησης Επιπτώσεων (International Association of Impact Assessment IAIA) από το 2001. Διετέλεσε εκπαιδευτής σε θέματα Περιβαλλοντικών Εκτιμήσεων στην Κύπρο στο κέντρο εκπαίδευσης του ΕΤΕΚ και στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Κατάρτισης του Γραφείου ΤΑΙΕΧ Technical Assistance and Information Exchange (Τεχνική βοήθεια και ανταλλαγή πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Regional Training Program R.T.P.)

Είναι συγγραφέας του βιβλίου με τίτλο «Εγχειρίδιο Διαδικασίας Εκπόνησης και Αξιολόγησης Περιβαλλοντικών Μελετών – Ιστορικό και Εξέλιξη του Θεσμού στην Κύπρο», (2003) ISBN 9963-8801-0-X.

Προσλήφθηκε στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος το 1991 σαν Λειτουργός Περιβάλλοντος, κατά την διάρκεια της υπηρεσίας του διετέλεσε Προϊστάμενος του Κλάδου Ελέγχου της Ρύπανσης. Στη συνέχεια με απόσπαση ως Σύμβουλος Περιβάλλοντος για 3 χρόνια (2007-2009) στις Βρυξέλλες στην Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΑΕΕ).

Διορίστηκε από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας ως Διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος στις 3 Μαρτίου 2011 θέση στην οποία κατέχει μέχρι σήμερα.