Κυπριακή Δημοκρατία

Πράσινα Εργαλεία


EU Ecolabel

ENGLISH

Το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα είναι ένα εθελοντικό εργαλείο που χαρακτηρίζει τα προϊόντα και υπηρεσίες που είναι φιλικά προς το περιβάλλον.Θεσπίστηκε το 1992 και απονέμεται σε προϊόντα και υπηρεσίες με τις καλύτερες επιδόσεις, βάση περιβαλλοντικών κριτηρίων καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.

Είναι ένα σήμα στο οποίο οι καταναλωτές μπορούν πραγματικά να έχουν εμπιστοσύνη, αφού τα κριτήρια απονομής του έχουν συμφωνηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μετά από ευρεία διαβούλευση με τους εμπειρογνώμονες. Tο EUEcolabel, απονέμεται μόνο καιεφόσον εξακριβωθεί ότι, το προϊόν πληροί τα υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα και επιδόσεις.

Ο εθελοντικός χαρακτήρας του συστήματος σημαίνει ότι δεν δημιουργεί εμπόδια στο εμπόριο. Αντίθετα πολλοί παραγωγοί διαπιστώνουν ότι εξασφαλίζοντας το Ευρωπαϊκό Οικολογικό ΣήμαEUEcolabel, αποκτούνανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

Τα κριτήρια απονομής του ευρωπαϊκού οικολογικού σήματος, δεν βασίζονται σε ένα και μόνο παράγοντα, αλλά σε μελέτες που αναλύουν τις επιπτώσεις του προϊόντος ή της υπηρεσίας για το περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής του, ξεκινώντας από την εξαγωγή πρώτων υλών στην προ- παραγωγής φάση, μέσα από την παραγωγή, τη διανομή και τη διάθεση.

Σήμερα, το οικολογικό σήμα της ΕΕ καλύπτει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών, με περαιτέρω ομάδες που προστίθενται συνεχώς. Οι ομάδες προϊόντων που περιλαμβάνει αφορούν προϊόντα καθαρισμού, οικιακές συσκευές, προϊόντα χαρτιού, κλωστοϋφαντουργίας, προϊόντα για το σπίτι και τον κήπο, λιπαντικά και υπηρεσίες όπως τα τουριστικά καταλύματα. Μέσα στα πλαίσια της ενημέρωσης των καταναλωτών ως προς το ποιά προϊόντα/υπηρεσίες έχουν εξασφαλίσει το Οικολογικό Σήμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατηρεί ιστοσελίδα στην οποία αναφέρονται όλα τα σχετικά στοιχεία.

Στην Κύπρο ο Κανονισμός (ΕΚ) 66/2010, για το Οικολογικό Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUECOLABEL), εναρμονίστηκε μέσω του Νόμου 184(Ι)/2012.

Σύμφωνα με την νομοθεσία ιδρύεται, Συμβουλευτική Επιτροπή Απονομής Οικολογικού Σήματος (ΣΕΑΟΣ), η αποτελείται από:
● το Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος ή εκπρόσωπό του (πρόεδρος)
● το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού,
● το Γενικό Χημείο του Κράτους
● το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας,
● το Πανεπιστήμιο Κύπρου,
● τον Σύνδεσμο Καταναλωτών,
● την Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων,
● την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων και
● το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Αίτηση για την απονομή του Σήματος, μπορούν να υποβάλουν ο παραγωγός, ο εισαγωγέας, ο φορέας παροχής υπηρεσιών ή οι ασχολούμενοι με τη λιανική διαχείριση ή την εμπορία ενός προϊόντος, στο Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος. Ακολουθώντας την διαδικασία η οποία προβλέπεται από τον Νόμο, η Επιτροπή εισηγείται στον Υπουργό, μέσω του Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος, την απονομή του Οικολογικού Σήματος σε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία.

Στην Κύπρο έχουν μέχρι τώρα εξασφαλίσει το Οικολογικό Σήμα της Ε.Ε, 5 προϊόντακαθαρισμού,δύοχρώματα/βερνίκια και μία ξενοδοχειακή μονάδα. Παράλληλα, το Τμήμα Περιβάλλοντος διατηρεί κατάλογο με τα προϊόντα τα οποία έχουν περιέλθει στην αντίληψη του ότι διατίθενται στην Κυπριακή αγορά και έχουν εξασφαλίσει το «Λουλούδι» της Ευρώπης, σε κάποια άλλη χώρα μέλος, αλλά και οποιαδήποτε άλλα αναγνωρισμένα εθνικά οικολογικά σήματα. Ανάλογος κατάλογος με τα προϊόντα που διατίθενται σε κάθε χώρα της Ε.Ε. και φέρουν το Οικολογικό Σήμα της Ε.Ε., διατηρείται και στην ιστοσελίδα της Ε.Ε. (http://ec.europa.eu/ecat/). Εταιρίες των οποίων τα προϊόντα δεν καταγράφονται στον κατάλογο αυτό, καλούνται όπως ενημερώσουν το Τμήμα Περιβάλλοντος ώστε να ενσωματωθούν.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος, στην προσπάθειατου να συμβάλει στην προώθηση της χρήσης του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Σήματος στην Κύπρο, έχει κατά καιρούς διοργανώσει ημερίδες, καθώς έχει καθιερώσει και την εκστρατεία ενημέρωσης με τίτλο Εβδομάδα Ecolabel – EcolabelWeek, η οποία πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά από τις 29/11/2014 έως τις 5/12/2014 σε όλες τις πόλεις την ελεύθερης Κύπρου.

Show details for Διαδικασία Υποβολής Αίτησης και εξασφάλιση του οικολογικούΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης και εξασφάλιση του οικολογικού σήματος EU-Ecolabel

Show details for Κατηγορίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που μπορούν να Κατηγορίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που μπορούν να λάβουν του Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα EU-EcolabelΝαταλία Γεωργίου - Τσιάκαλου

Τηλ. 22408923

Email: ngeorgiou@environment.moa.gov.cy

Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε
Your Europe