Κυπριακή Δημοκρατία

Διαγωνισμοί που η εκτιμημένη αξία τους υπερβαίνει τα ανώτερα όρια του Νόμου


Αρ. ΔιαγωνισμούΤίτλος ΔιαγωνισμούΔιαδικασίαΚριτήριο AνάθεσηςΗμ. Ανάθεσης
7/2015
Διαγωνισμός για την προμήθεια, εγκατάσταση, εκπαίδευση στη χρήση και συντήρηση εξοπλισμού Βθυιζόμενων και Ημιβυθιζόμενων κάδων για σκοπούς χωριστής συλλογής απορριμάτων.
Ανοικτή
Αποκλειστικά η Χαμηλότερη Τιμή ανά είδος
16/08/2016Αρχείο