Κυπριακή Δημοκρατία

Διαγωνισμοί που η εκτιμημένη αξία τους υπερβαίνει τα ανώτερα όρια του Νόμου


Αρ. ΔιαγωνισμούΤίτλος ΔιαγωνισμούΔιαδικασίαΚριτήριο AνάθεσηςΗμ. Ανάθεσης
Τ.Π. 13/2017
Διαγωνισμός για την προμήθεια, εγκατάσταση, εκπαίδευση στη χρήση και συντήρηση εξοπλισμού Βθυιζόμενων κάδων για σκοπούς χωριστής συλλογής απορριμάτων στον Δήμο Λάρνακας
Ανοικτή Διαδικασία
Κριτήριο ανάθεσης της Προσφοράς ήταν η Χαμηλότερη Τιμή
05/12/2018Αρχείο