Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου
Αννίτα Παφίτη
Τεχνικός

Τηλ.: +357 22408965

Ηλ. Ταχυδρομείο: apafiti@environment.moa.gov.cy