Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου
Νίκος Μαννούρης
Τεχνικός

Τηλ.: +357 22408957

Ηλ. Ταχυδρομείο: nmannouris@environment.moa.gov.cy