Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Προσωπικό
Το Τμήμα Περιβάλλοντος στελεχώνεται από επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό με ευρεία επαγγελματική κατάρτιση, όπως Περιβαλλοντολόγοι, Γεωγράφους, Βιολόγους, Οικολόγους, Δασολόγους, Γεωπόνους, Μετεωρολόγους, Φυσικούς, Φυσιογνώστες, Αρχιτεκτονική Τοπίου, Πολιτικοί Μηχανικοί, Τοπογράφοι Μηχανικοί, Γεωλόγοι, Χημικοί και Χημικοί Μηχανικοί.

Η σημερινή δομή συνοπτικά και το προσωπικό του τμήματος περιλαμβάνει τους πιο κάτω τομείς:

Show details for ΔιευθυντήςΔιευθυντής

Show details for Τομέας Περιβαλλοντικών ΕπιπτώσεωνΤομέας Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Show details for Τομέας Προστασίας και Διαχείριση της Φύσης και ΒιοποικιλότΤομέας Προστασίας και Διαχείριση της Φύσης και Βιοποικιλότητας

Show details for Τομέας Διαχείρισης ΑποβλήτωνΤομέας Διαχείρισης Αποβλήτων

Hide details for Τομέας Ελέγχου Ρύπανσης των ΝερώνΤομέας Ελέγχου Ρύπανσης των Νερών

Δρ. Χρυστάλλα Στυλιανού, Ανώτερη Λειτουργός Περιβάλλοντος, Τ.: 22408941

Κώστας Βοσκός, Λειτουργός Περιβάλλοντος Α', Τ.: 26804576

Δημήτρης Δημητρίου, Λειτουργός Περιβάλλοντος, Τ.: 25802713

Νεοκλής Αντωνίου, Λειτουργός Περιβάλλοντος, Τ.: 22408936

Μαρία Δημητρίου, Λειτουργός Περιβάλλοντος, Τ.: 25802718

Αντρέας Αθανασιάδης, Λειτουργός Περιβάλλοντος, Τ.: 22408935

Πάμπος Κυριακίδης, Λειτουργός Περιβάλλοντος, Τ.: 22408943

Αντωνία Αχιλλέως, Λειτουργός Περιβάλλοντος, Τ.: 22408952

Στέλλα Περικέντη, Λειτουργός Περιβάλλοντος, Τ.: 26804573

Χριστιάνα Χατζηαλεξάνδρου, Πολιτικός Μηχανικός, Τ.: 26804589

Ευγένιος Ευγενίου, Τεχνικός Μηχανικός, Τ.: 22408967

Παναγιώτα Τσέντα, Τεχνικός, Τ.: 22408966

Κωνσταντίνος Ιωαννίδης, Τεχνικός, T.: 22408933
(Απόσπαση από την Υπηρεσία Αναδασμού)

Εμορφία Κωνσταντινίδη, Επιθεωρητής, Τ.: 22408945
(Απόσπαση από το Τμήμα Γεωργίας)

Νάσια Λαζάρου, Τεχνικός, T.: 22408914
(Απόσπαση από την Υπηρεσία Αναδασμού)

Χριστίνα Ανδρονίκου, Τεχνικός Μηχανικός, T.: 25802732
(Απόσπαση από την Υπηρεσία Αναδασμού)

Στέλλα Ζαχαριάδου, Τεχνικός Μηχανικός., T.: 25802733
(Απόσπαση από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος)

Πέτρος Αριστοτέλους, Επόπτης -Σ.Α.Π., T.: 25802717
(Απόσπαση από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος)Show details for Τομέας Κλιματικής ΔράσηςΤομέας Κλιματικής Δράσης

Show details for Μόνιμη Αντιπροσωπεία Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Μόνιμη Αντιπροσωπεία Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Show details for Γενικά θέματα και ΠρογραμματισμόςΓενικά θέματα και Προγραμματισμός

Show details for ΑρχείοΑρχείο

Show details for ΛογιστήριοΛογιστήριοΣχετικά Αρχεία:

website - phones v 02 2019.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 198,92Kb)