Κυπριακή Δημοκρατία

Διαγωνισμοί που η εκτιμημένη αξία τους δεν υπερβαίνει τα ανώτερα όρια του Νόμου


Αρ. ΔιαγωνισμούΤίτλος ΔιαγωνισμούΔιαδικασίαΚριτήριο AνάθεσηςΗμ. Ανάθεσης
38/2016
Παροχή υπηρεσιών για την "Υλοποίηση προγράμματος προώθησης συστημάτων "πληρώνω όσο πετώ" ΠΟΠ, σε δήμους της επαρχίας Λευκωσίας και σε συμπλέγματα κοινοτήτων"
Ανοικτή
Αποκλειστικά η Χαμηλότερη Τιμή
12/01/2017

32/2016
Παροχή υπηρεσιών για την τεχνοοικονομική μελέτη, μελέτης κόστους-οφέλους και μελέτης υπολογισμού ελλείμματος χρηματοδότησης...
Ανοικτή
Αποκλειστικά η Χαμηλότερη Τιμή
16/01/2017

31/2016
Παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση στρατηγικών χαρτών θορύβου και σχεδίων δράσης για το πολεοδομικό συγκρότημα Λάρνακας με πληθυσμό άνω των 100.000 ατόμων και οδικούς άξονες με περισσότερες από 3.000.000 κινήσεις ...
Ανοικτή
Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική άποψη Προσφορά
01/06/2017Αρχείο