Κυπριακή Δημοκρατία

Διεθνείς Συμβάσεις & Οργανισμοί


Η Κύπρος έχει επικυρώσει τις παρακάτω Διεθνείς Συμφωνίες και τις έχει ενσωματώσει στη Κυπριακή Νομοθεσία:- Πρόσβαση στην Περιβαλλοντική Πληροφόριση
- Προστασία της Φύσης και Βιοποικιλότητα
- Διαχείριση Αποβλήτων
- Κλιματική Αλλαγή
- Προστασία της στιβάδας του όζοντος
- Ενέργεια - Υδρογονάνθρακες