Κυπριακή Δημοκρατία

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης


Η Εθελοντική Εθνική Αξιολόγηση της Κύπρου για την πρόοδό της στην εκπλήρωση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε στον ΟΗΕ τον Ιούνιο του 2017.

Την έκθεση παρουσίασε επιτυχώς ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κουγιάλης, εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο Πολιτικό Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, στις 19/7/2017.

Τη σύνοψη της έκθεσης μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=30022&nr=392&menu=3170


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat VNR Final Report.pdf

No documents found