Κυπριακή Δημοκρατία

Προστασία στοιβάδας όζοντος


Στην Κύπρο, αρμόδια υπηρεσία για την εφαρμογή της νομοθεσίας είναι το Τμήμα Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Ο Νόμος 16(Ι)/2011 είναι αποτέλεσμα των υποχρεώσεων της Κύπρου έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως προκύπτουν από τον Κανονισμό 1005/2009/ΕΚ, και το Πρωτόκολλο του Μοντρεάλ.

Η εφαρμογή του Νόμου στην Κύπρο επηρεάζει, κυρίως, τους τομείς της ψύξης και πυρόσβεσης, λόγω των περιορισμών που έχουν τεθεί στην εισαγωγή των ουσιών που χρησιμοποιούνται στους κλάδους αυτούς.

Λεπτομέρειες υπάρχουν στις Συμπληρωματικές Πληροφορίες και στο Ενημερωτικό Φυλλάδιο και τον Οδηγό που ετοίμασε το Τμήμα Περιβάλλοντος.

  Hide details for Πώς δημιουργείται το όζον.Πώς δημιουργείται το όζον.


Το όζον είναι ένα άχρωμο αέριο που δημιουργείται μέσω μιας σειράς φωτοχημικών αντιδράσεων στη Στρατόσφαιρα της γης. Όταν ένα μόριο οξυγόνου (Ο2) βομβαρδιστεί από υπεριώδεις ακτίνες, διασπάται σε δύο ελεύθερα άτομα οξυγόνου που δυνατόν, στη συνέχεια, να αντιδράσουν με ένα άλλο μόριο οξυγόνου για να σχηματίσουν ένα μόριο όζοντος (O3). Το όζον μερικές φορές διασπάται απλά με τη σύγκρουση με ένα ελεύθερο άτομο οξυγόνου, για να δημιουργήσει δύο μόρια οξυγόνου ή με την αντίδραση με ποικίλες ενώσεις οξυγόνου και να δημιουργηθεί οξυγόνο. Πριν την βιομηχανική επανάσταση, επικρατούσε μια λεπτή ισορροπία όζοντος και οξυγόνου στην ατμόσφαιρα.


  Hide details for Γιατί η στιβάδα του όζοντος απειλείται.Γιατί η στιβάδα του όζοντος απειλείται.


Όταν απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα, μερικές ανθρωπογενείς χημικές ουσίες που περιέχουν χλώριο και βρώμιο, μεταναστεύουν τελικά στα ψηλότερα στρώματά της, συμπεριλαμβανομένης της Στρατόσφαιρας. Αν και αυτές οι χημικές ουσίες είναι σταθερές στη χαμηλότερη ατμόσφαιρα, λόγω των ψηλών επίπεδων υπέρυθρης ηλιακής ακτινοβολίας στη Στρατόσφαιρα, μετατρέπονται σε ιδιαίτερα αντιδραστικές μορφές χλωρίου και βρωμίου. Αυτές οι χημικές ουσίες συμμετέχουν έπειται σε μια σειρά αλυσιδωτών αντιδράσεων που οδηγούν στη μείωση του όζοντος όπως φαίνεται πιο κάτω: -


  Hide details for Ποιες είναι οι χημικές ουσίες που καταστρέφουν το στρώμα όζΠοιες είναι οι χημικές ουσίες που καταστρέφουν το στρώμα όζοντος.


Οι χλωροφθωράνθρακες (CFCs), που είναι οι πιο γνωστές ουσίες που συμβάλλουν στην καταστροφή της στιβάδας του όζοντος, δημιουργήθηκαν αρχικά το 1928. Λόγω του ότι δεν είναι εύφλεκτοι και έχουν χαμηλή τοξικότητα, χρησιμοποιήθηκαν σε πολλές και διάφορες εφαρμογές, όπως σαν ψυκτικές ουσίες στα ψυγεία και τα κλιματιστικά, ως προωθητικά αέρια σε δοχεία αερολυμάτων, σε προϊόντα καθαρισμού ηλεκτρονικού εξοπλισμού, στην παραγωγή αφρωδών πλαστικών, κλπ.

Οι υδροχλωροφθοράνθρακες (HCFCs), αναπτύχθηκαν ως υποκατάστατα των CFCs ως ψυκτικές ουσίες και για την παραγωγή αφρωδών υλικών. Παρόλο που οι υδροχλωροφθοράνθρακες έχουν χαμηλότερη δυνατότητα καταστροφής της στιβάδας του όζοντος, (Ozone Depleting Potential - ODP), εξακολουθούν να το επηρεάζουν σημαντικά για να επιτραπεί η μακροχρόνια χρήση τους.

Δύο άλλες χημικές ουσίες που έχουν σημαντική δυνατότητα καταστροφής της στιβάδας του όζοντος και που χρησιμοποιούνται ευρέως ως διαλύτες για τον καθαρισμό μετάλλων, είναι ο τετραχλωράνθρακας και το μεθυλοχρωροφόρμιο.

Οι βασικότερες χημικές ουσίες που περιέχουν βρώμιο και που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος ονομάζονται halons και χρησιμοποιούνται κυρίως στον εξοπλισμό πυρόσβεσης. Μερικά halons έχουν δυνατότητα καταστροφής του όζοντος δέκα φορές ψηλότερη από αυτή του πιο ισχυρού χλωροφθοράνθρακα.

Μια άλλη χημική ουσία με ένα υψηλό ODP είναι το μεθυλοβρωμίδιο, που χρησιμοποιείται κυρίως ως γεωργικό φυτοφάρμακο και για την απολύμανση γεωργικών προϊόντων.


  Hide details for Ποια είναι τα επιβλαβή αποτελέσματα που προκαλούνται από τηΠοια είναι τα επιβλαβή αποτελέσματα που προκαλούνται από τη μείωση του όζοντος.

Η στιβάδα του όζοντος προστατεύει όλες τις μορφές ζωής από τα επιβλαβή αποτελέσματα της υπεριώδους ακτινοβολίας (UV-Β), με το να απορροφά το μεγαλύτερο μέρος της που προέρχεται από τον ήλιο.

Η έκθεση σε ψηλά επίπεδα υπεριώδους ακτινοβολίας είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και μπορεί να προκαλέσει: -
· καρκίνο του δέρματος
· καταρράκτη στα μάτια
· μείωση τη γεωργικής παραγωγής
· σημαντική διατάραξη του θαλάσσιου οικοσυστήματος
· καταστροφή υλικών όπως τα χρώματα και τα πλαστικά
· αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη και κλιματικές αλλαγές.  Show details for Πως αντιμετώπισε η Διεθνής Κοινότητα την καταστροφή της στιΠως αντιμετώπισε η Διεθνής Κοινότητα την καταστροφή της στιβάδας του όζοντος.
  Show details for Πως αντιμετώπισε η Ευρωπαϊκή Ένωση την καταστροφή της στιβάΠως αντιμετώπισε η Ευρωπαϊκή Ένωση την καταστροφή της στιβάδας του όζοντος.
  Show details for Ποιες οι επιπτώσεις από την εφαρμογή του Νόμου στην Κύπρο.Ποιες οι επιπτώσεις από την εφαρμογή του Νόμου στην Κύπρο.

No documents found