Κυπριακή Δημοκρατία

ΑνακοινώσειςΓνωστοποίηση Διεξαγωγής Δημόσιας Ακρόασης στα πλαίσια της δυνατότητας συμμετοχής του κοινού στη διαδικασία χορήγησης Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 39 και 40 και του Παραρτήματος VIII του περί Βιομηχανικών Εκπομπών Νόμου
(Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης)

ΟΙ ΠΕΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2013 ΚΑΙ 2016 (Ν. 184(Ι)/2013, N. 131(I)/2016)

Γνωστοποίηση Διεξαγωγής Δημόσιας Ακρόασης στα πλαίσια της δυνατότητας συμμετοχής του κοινού στη διαδικασία χορήγησης Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 39 και 40 και του Παραρτήματος VIII του περί Βιομηχανικών Εκπομπών Νόμου
(Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης)

Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων γνωστοποιούν ότι:

Στις 21 Ιουλίου 2020, θα διεξαχθεί Δημόσια Ακρόαση στην αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης του Τμήματος Γεωργίας, στην Οδό Λουκή Ακρίτα 1412 Λευκωσία, με θέμα τη χορήγηση Άδειας Βιομηχανικών για τις πιο κάτω εγκαταστάσεις

α) Στις 10:00 π.μ., θα διεξαχθεί Δημόσια Ακρόαση στην αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης του Τμήματος Γεωργίας, στην Οδό Λουκή Ακρίτα 1412 Λευκωσία, με θέμα τη χορήγηση Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών στην εταιρεία «Α.Τ.Ι. Enviroindustrials Ltd» για την εγκατάσταση επεξεργασίας ζωικών υποπροϊόντων στην Κοφίνου.

β) Στις 11:00 π.μ., θα διεξαχθεί Δημόσια Ακρόαση στην αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης του Τμήματος Γεωργίας, στην Οδό Λουκή Ακρίτα 1412 Λευκωσία, με θέμα τη χορήγηση Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών στην εταιρεία «A.C. TECHNOMETAL LTD», που βρίσκεται στη Βιομηχανική Περιοχή Τσερίου στη Λευκωσία.

γ) Στις 11:45 π.μ., θα διεξαχθεί Δημόσια Ακρόαση στην αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης του Τμήματος Γεωργίας, στην Οδό Λουκή Ακρίτα 1412 Λευκωσία, με θέμα τη χορήγηση Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών στην εταιρεία «BIOGENA API LTD», που βρίσκεται στη A’ Βιομηχανική Περιοχή Λεμεσoύ.

δ)Στις 12:30, θα διεξαχθεί Δημόσια Ακρόαση στην αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης του Τμήματος Γεωργίας, στην Οδό Λουκή Ακρίτα 1412 Λευκωσία, με θέμα τη χορήγηση Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών στην χοιροτροφική μονάδα της εταιρείας "ΚΑΣΤΡΟΣ ΦΑΡΜ ΛΤΔ" που δραστηριοποιείται στην Ορούντα.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatATI ENVIROINDUSTRIALS .pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatTECHNOMETAL.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚΑΣΤΡΟΣ ΦΑΡΜ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatBIOGENA.pdf