Κυπριακή Δημοκρατία

Μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου


Φθοριούχα Αέρια του Θερμοκηπίου

ENGLISH

Η θερμοκρασία του πλανήτη αυξάνεται με γοργούς ρυθμούς και η αλλαγή του κλίματος αποτελεί μια σοβαρή απειλή για το φυσικό περιβάλλον, την οικονομία και τις κοινωνίες μας. Οι συνέπειες ίσως αποδειχθούν καταστροφικές και ο κόσμος αντιμετωπίζει μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που είχε ποτέ να αντιμετωπίσει.

Η αύξηση της θερμοκρασίας της γης είναι αποτέλεσμα της εκπομπής στην ατμόσφαιρα αερίων όπως το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), το μεθάνιο (CH4), το μονοξείδιο του αζώτου (Ν2Ο), αλλά και τα φθοριούχα αέρια. Τα αέρια αυτά αποκαλούνται και ως «αέρια του θερμοκηπίου».

Ο ήλιος θερμαίνει την επιφάνεια της γης εκπέμποντας ηλιακή ακτινοβολία. Ένα μέρος της ενέργειας αυτής παγιδεύεται από τα αέρια του θερμοκηπίου και δεν ανακλάται πίσω.

Τα αέρια αυτά λειτουργούν δηλαδή σαν τα γυάλινα τοιχώματα ενός θερμοκηπίου, αφήνοντας την ακτινοβολία του ήλιου να εισέλθει, εμποδίζοντας όμως την εξερχόμενη ακτινοβολία να εξέλθει της επιφάνειας της γης.

Αποτέλεσμα των πιο πάνω είναι η αύξηση της θερμοκρασίας της γης με όλα τα συνεπακόλουθα, δηλαδή:

· Το λιώσιμο των πάγων, στους πόλους,
· Την αύξηση του επιπέδου της θάλασσας,
· Την καταστροφή ολόκληρων οικοσυστημάτων,
· Την αναστάτωση στο κλίμα του πλανήτη, κλπ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει επικυρώσει το Πρωτόκολλο του Κιότο, προχώρησε ένα βήμα πιο μπροστά στις προσπάθειες επίτευξης των στόχων αυτών, με την εισαγωγή του Κανονισμού 517/2014/ΕΚ. Με το Κανονισμό αυτό ρυθμίζονται η συγκράτηση, η χρήση, η ανάκτηση και η καταστροφή ορισμένων φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου καθώς και η σήμανση και η διάθεση προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν τα αέρια αυτά.

Επίσης εισάγονται σημαντικές απαγορεύσεις προϊόντων που περιέχουν φθοριούχα αέρια. Παράλληλα εισάγεται η υποχρεωτική κατάρτιση του προσωπικού και πιστοποίηση των εταιρειών που ασχολούνται στον τομέα αυτό.

Ο πιο πάνω Κανονισμός δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 16 Απριλίου 2014 και εφαρμόζεται από τις 01.01.15.

Στην Κυπριακή Δημοκρατία, ο πιο κάνω Κανονισμός έχει εναρμονιστεί με τον Νόμο 62(Ι)/2016, για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου.

Ο καινούριος Κανονισμός μεταξύ άλλων, προυποθέτει ότι από από την 1η Ιανουαρίου 2017, ο εξοπλισμός ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχει υδροφθοράνθρακες μπορεί να διατεθεί στην αγορά μόνο εφόσον οι υδροφθοράνθρακες που περιέχει ο εξοπλισμός καλύπτονται από το σύστημα των ποσοστώσεων που προβλέπει ο Κανονισμός (επισυνάπτεται σχετικός οδηγός πιο κάτω), καθώς και ότι εξοπλισμός που περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, πωλείται στον τελικό χρήστη μόνο εφόσον αποδεικνύεται ότι η εγκατάσταση θα πραγματοποιηθεί από επιχείρηση που διαθέτει πιστοποίηση.

Φυσικά πρόσωπα τα οποία διαθέτουν ήδη πιστοποιητικό χειριστή φθοριούχων αερίων και θα επιθυμούσαν να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους ή απλά να ενημερωθούν για εναλλακτικές τεχνολογίες που αντικαθιστούν τα φθοριούχα αέρια, μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα www.realalternatives.eu. Για να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν όλο το υλικό που περιέχεται στην ιστοσελίδα, θα πρέπει πρώτα να εγγραφούν δωρεάν (log in).


Φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου

Τα αέρια αυτά, τα οποία αποδεδειγμένα έχουν συμβάλει τουλάχιστον κατά 5% στην επιτάχυνση των κλιματικών αλλαγών, βρίσκονται συνήθως στα συστήματα ψύξης και κλιματισμού, στα ψυγεία, στα συστήματα πυρόσβεσης και στον μονωτικό αφρό. Αν εκλυθούν στην ατμόσφαιρα, οι βλαβερές τους επιδράσεις μπορεί να διαρκέσουν εκατοντάδες, ακόμη και χιλιάδες χρόνια.

Τα πιο διαδεδομένα αέρια

Στη Κύπρο, τα πιο ευρέως διαδεδομένα φθοριούχα αέρια, βρίσκονται στα κλιματιστικά (air condition) των σπιτιών και των αυτοκινήτων μας. Ο καταναλωτής πρέπει να είναι προσεκτικός κατά την αγορά ενός κλιματιστικού, αφού ο όρος «οικολογικό αέριο», δεν είναι ορθός και έχει αποδοθεί στα φθοριούχα αέρια καθότι αυτά δεν συντείνουν, σε σχέση με τα προηγούμενα που χρησιμοποιούνταν στην καταστροφή της στιβάδας του όζοντος.

Σε πλείστες περιπτώσεις, τα αέρια που χρησιμοποιούνται στα κλιματιστικά χώρου είναι τo R-404a, το R-407a και το R-410 a.

Όσο αφορά τα κλιματιστικά οχημάτων, κατά κανόνα χρησιμοποιείται το R-134a.

H χρήση των πιο πάνω αερίων επιτρέπεται και ο αγοραστής μπορεί να ελέγξει το αέριο παρατηρώντας την σήμανση (ετικέτα) που βρίσκεται κολλημένη στο εξωτερικό περίβλημα του εξοπλισμού ή ακόμη και πάνω στον συμπιεστή.

Πιστοποίηση χειριστών φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου

Σύμφωνα με τον Ευρωπαικό Κανονισμό 517/2014 οποιοδήποτε πρόσωπο ασχολείται με εργασίες σχετικές με φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, πρέπει να εξεταστεί σε συγκεκριμένη ύλη και να αποκτήσει το κατάλληλο πιστοποιητικό χειριστή φθ. αερίων. Βασική προϋπόθέση είναι να επιτύχει σε συγκεκριμένες θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις και η αίτηση του ιδιώτη γίνεται απευθείας στον Φορέα Αξιολόγησης, και με την σειρά τους οι Φορείς μας ενημερώνουν για τους επιτυχόντες ώστε να τους εκδώσουμε τα κατάλληλα πιστοποιητικά.

Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε
Your Europe