Κυπριακή Δημοκρατία

Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση Τύπου Σχετικά με τις οσμές στην περιοχή Λευκωσία


Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, πληροφορεί το κοινό ότι οι οσμές που παρατηρούνται στην ευρύτερη περιοχή της Λευκωσίας, δεν έχει διαπιστωθεί από που προέρχονται ούτε αν πρόκειται για οσμές που οφείλονται αποκλειστικά από αστικά λύματα ή από κτηνοτροφικές πηγές.

Για το θέμα γίνεται διερεύνηση και σε συνεργασία με τα Ηνωμένα ΄Εθνη σε σχέση με την περιοχή της νεκρής ζώνης καθώς και με το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας – Σ.Α.Λ.Α.

Στην περίπτωση που υπάρχει διαπίστωση για την προέλευση της πηγής των οσμών, θα υπάρξει ανάλογη πληροφόρηση ή και οποιαδήποτε άλλη πληροφόρηση απαιτείται για σκοπούς προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσια υγείας.

Τμήμα Περιβάλλοντος
15 Ιουνίου 2020