Κυπριακή Δημοκρατία

Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση Διαγωνισμού CY GPP AWARDS 2018
Φορείς Δημοσίου Δικαίου & Φορείς Ιδιωτικού Δικαίου


Το Τμήμα Περιβάλλοντος σε συνεργασία με το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών, ανακοινώνει το διαγωνισμό CY GPP AWARDS 2018.

Η διοργάνωση των Βραβείων Πράσινων Συμβάσεων (ΠΔΣ) στην Κύπρο είναι μια σημαντική πρωτοβουλία για την αναγνώριση των προσπαθειών και της φιλοπεριβαλλοντικής δράσης δημόσιων φορέων και οργανισμών δημοσίου δικαίου που εφαρμόζεται από το 2014.

Τα Βραβεία των ΠΔΣ έχουν διευρυνθεί από το 2017 και στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και σε νέες κατηγορίες αγορών.

Φέτος έχει ενταχθεί ακόμα μια νέα κατηγορία.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatENTYPO AITISHS_Βραβεία Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων 2018 ιδιώτικος - FINAL ALL.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatENTYPO AITISHS_Βραβεία Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων 2018_δημόσιο -FINAL - ALL.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝΕΟ -Παραρτημα Ι - Φορείς Οικολογικής Διαχείρισης.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝΕΟ -Παράρτημα ΙΙ Αίτηση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Φορείς Οικολογικής Διαχείρισης Πρασίνου.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝΕΟ-Παράρτημα ΙΙΙ Ερωτηματολόγια Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΠρόσκληση Βραβεία ΠΔΣ 2018.pdf