Κυπριακή Δημοκρατία

Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση Τύπου
Σχετικά με την πρόσφατη πυρκαγιά και τη διαχείριση του οικότοπου της Αλυκής Λάρνακας

Ανακοίνωση Τύπου

Σχετικά με την πρόσφατη πυρκαγιά και τη διαχείριση του οικότοπου της Αλυκής Λάρνακας


Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, εκφράζει την λύπη του για την χθεσινή πυρκαγιά που ξέσπασε στην Φανερωμένη – Αλυκές Λάρνακας. Οι Αλυκές Λάρνακας έχουν ενταχθεί στο Δίκτυο Natura 2000, λόγω της σημασίας τους για την βιοποικιλότητα, οικότοπους και είδη που περιλαμβάνει και την σημασία τους για την πτηνοπανίδα. Την αρμοδιότητα για την διαχείριση της περιοχής έχουν το Τμήμα Περιβάλλοντος, Τμήμα Δασών και η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος έχει πλήρη συνεργασία και βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τον Δήμο Λάρνακας αφού συμβάλει με χρηματοδότηση, τόσο για την διαχείριση της περιοχής, όσο για τον καθαρισμό και συντήρηση του μονοπατιού της φύσης, καθαρισμό της βλάστησης περιμετρικά του μονοπατιού και της οικιστικής ζώνης που γειτνιάζει με την προστατευόμενη περιοχή, καθώς και για την καταπολέμηση των κουνουπιών.

Σχετικά με την μη συμμετοχή του Τμήματος Περιβάλλοντος σε πρόσφατη επιτόπια σύσκεψη για δια πλάτυνση του μονοπατιού, σημειώνεται ότι μετά από επικοινωνία με λειτουργούς του Δήμου διαφάνηκε ότι, η τεχνική φύση του θέματος δεν απαιτούσε την παρουσία του Τμήματος σε αυτή την φάση της διερεύνησης. Το Τμήμα Περιβάλλοντος αξιολογεί άμεσα, τις εισηγήσεις και ανάγκες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την διαπλάτυνση του μονοπατιού.

Σήμερα πραγματοποιείται επιτόπου συνάντηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες και το Τμήμα Περιβάλλοντος είναι σε συνεχή και απόλυτη συνεννόηση με τους αρμόδιους λειτουργούς του Δήμου Λάρνακας και για την περαιτέρω λήψη αποφάσεων και για το θέμα της δια πλάτυνσης.

Στόχος του Τμήματος Περιβάλλοντος είναι η μόνιμη συνεργασία με τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης με σκοπό την διαχείριση των περιοχών του Δικτύου Natura 2000 έτσι ώστε η κοινωνία να αποτελεί συνεργό σε αυτή την προσπάθεια.


Τμήμα Περιβάλλοντος
25 Μάιου 2020