Κυπριακή Δημοκρατία

Ανακοινώσεις


Δημόσια Διαβούλευση για τη Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης για τη Βιοποικιλότητα στην Κύπρο


Σας ενημερώνουμε ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος έχει ετοιμάσει προσχέδιο της Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης για τη Βιοποικιλότητα στην Κύπρο.

Η Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα στην Κύπρο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιοποικιλότητα (Convention on Biological Diversity) καθώς και από την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα (EU Biodiversity Strategy) και αποσκοπεί στην επίτευξη των στόχων που αφορούν τη διατήρηση, προστασία και αειφόρο χρήση της βιοποικιλότητας, καθώς και τον ισότιμο και δίκαιο καταμερισμό των οφελών που προκύπτουν από τη χρήση των γενετικών πόρων.Ο στόχος της δημόσιας διαβούλευσης είναι να δώσει την ευκαιρία στο ενδιαφερόμενο κοινό να ενημερωθεί και να διατυπώσει συστάσεις ή παρατηρήσεις για τη Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης για τη Βιοποικιλότητα στην Κύπρο, προσχέδιο της οποίας έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος στον παρακάτω σύνδεσμο:


Σημειώνεται ότι θα ακολουθήσει δημόσια παρουσίαση του προσχεδίου της Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης για τη Βιοποικιλότητα, τη Δευτέρα 02 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 10:00 με 13:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων Πασχάλη Πασχαλίδη του κτηρίου Διοίκησης της Ελληνικής Τράπεζας (γωνία Λεωφ. Λεμεσού & Αθαλάσσας 200 - Λευκωσία)

Οι εισηγήσεις που θα προκύψουν από τη δημόσια διαβούλευση, θα ληφθούν υπόψη στη τελική διαμόρφωση του προσχεδίου της Στρατηγικής και Σχεδίου Δράση για τη Βιοποικιλότητα στην Κύπρο, το οποίο στη συνέχεια θα σταλεί στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης βρίσκεται εδώ

Για δηλώσεις συμμετοχής πατήστε εδώ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmT4Ylyf4YF3kJ7Jv3cUL7WZywfpGXle6BmaX_gPcO5-26Gg/viewform?usp=sf_link


Γραπτές απόψεις, σχόλια, συστάσεις και παρατηρήσεις μπορούν να αποσταλούν μέχρι την Τρίτη 10/12/2019 στη Διεύθυνση:

Διευθυντής Τμήματος Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος, 1498 Λευκωσία, μέσω τηλεομοιότυπου στο 22774945 ή/και ηλεκτρονικά στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις director@environment.moa.gov.cy και epitta@environment.moa.gov.cy


Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΠΑΡΟΥΣΙΑΣΥ_ ESTY.pdf