Κυπριακή Δημοκρατία

Δίκτυο Natura 2000


Βραβείο Natura 2000

Για πέμπτη φορά έχει ανοίξει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το Βραβείο Natura 2000. Το βραβείο αυτό αναγνωρίζει εξαίρετα επιτεύγματα στον τομέα της διατήρησης της φύσης και η υποβολή αιτήσεων θα είναι δυνατή μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2019.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι φορείς που εμπλέκονται σε δραστηριότητες που σχετίζονται με το δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000. Το Βραβείο Natura 2000 επιβραβεύει την αριστεία στους τομείς της διαχείρισης και προώθησης του δικτύου Natura 2000 και των στόχων του καθώς και στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού για το δίκτυο και τα οφέλη που προσφέρει στους Ευρωπαίους πολίτες. Τα βραβεία απονέμονται σε πέντε κατηγορίες και ένα επιπλέον βραβείο, το Βραβείο Ευρωπαίου Πολίτη, απονέμεται στη συμμετοχή με τις περισσότερες ψήφους στη σχετική ιστοσελίδα.

Οι νικητές θα ανακοινωθούν σε ειδική τελετή που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες τον Μάιο του 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/how-to-apply/index_en.htm

καθώς και την ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/index_en.htm

Για συγκεκριμένες ερωτήσεις ή εισηγήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Βραβείου Natura 2000: n2000awards@adelphi.de
No documents found