Κυπριακή Δημοκρατία

Ανακοινώσεις


Πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση για το προσχέδιο των περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακούλων μεταφοράς) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019
(15.07.2019– 29.07.2019)


Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, πληροφορεί το κοινό ότι επεκτείνει την δημόσια διαβούλευση για το προσχέδιο των περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακούλων μεταφοράς) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019 για διάστημα δύο βδoμάδων δηλ από τις 15.07.2019 μέχρι και τις 29.07.2019

Το προσχέδιο των Κανονισμών είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλον http://www.moa.gov.cy/moa/environment, στις Δημόσιες Διαβουλεύσεις.

Γραπτές απόψεις, σχόλια, συστάσεις ή/και παρατηρήσεις, μπορούν να αποσταλούν μέχρι τις 29.07.2019: