Κυπριακή Δημοκρατία

Ανακοινώσεις


Παγκόσμια μέρα Natura 2000


Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατάφερε να δημιουργήσει ένα δίκτυο με περισσότερες από 27.000 προστατευόμενες χερσαίες και θαλάσσιες περιοχές, που προστατεύουν πέραν των 2000 ειδών και 200 τύπων οικοτόπων, με συνεργασία όλων των Κρατών Μελών.

Το Δίκτυο Natura 2000 αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας. Ο καθορισμός της 21ης Μαΐου, ως η μέρα που εορτάζεται το ευρωπαϊκό αυτό δίκτυο αναδεικνύει την αξία του για τους πολίτες και την οικονομία μας, αλλά και τη σημασία για τη συνεχή προστασία και διατήρησή των πιο ευάλωτων περιοχών της Ευρώπης.

Στο πλαίσιο των δράσεων του Τμήματος Περιβάλλοντος (του έργου LIFE18 IPE/CY/000006) αλλά και των εορτασμών της ημέρας αυτής σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, σας αποστέλλεται οπτικοακουστικό υλικό το οποίο δημιουργήθηκε μετά από πρωτοβουλία του Τμήματός μας και συνεισφορά των συνεργατών μας (Δημόσια Τμήματα, ΜΚΟ και Πανεπιστήμια) και έχει ως στόχο να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει όλους τους πολίτες, με απλό και κατανοητό ύφος.