Κυπριακή Δημοκρατία

Ανακοινώσεις


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων 2021 (EWWR2021)
Μαγειρέυω και δεν πετω

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων 2021 (EWWR2021)

Μαγειρέυω και δεν πετω

20/11/2021 – 28/11/2021


Η εβδομάδα πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων είναι μια πρωτοβουλία που σκοπό έχει να προβάλει σε ευρωπαϊκό επίπεδο την εφαρμογή δράσεων ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα αειφορικής χρήσης πόρων και διαχείρισης αποβλήτων (μείωση, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωσης- 3Rs) και μέρα καθαρισμού (let’s clean up Europe) με κορύφωση τέτοιων δράσεων την προτελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου.

Στην Κύπρο συντονιστής για την Εβδομάδα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων είναι το Τμήμα Περιβάλλοντος.

Για το 2021 έχει οριστεί η εβδομάδα 20 Νοεμβρίου -28 Νοεμβρίου 2021.

Στα πλαίσια αυτά, το Τμήμα Περιβάλλοντος, προσκαλεί όλες τις σχολές μαγειρική (δημόσιες και ιδιωτικές), τις εκπομπές μαγειρικής των τηλεοπτικών σταθμών, καθώς άλλα εστιατόρια / ξενοδοχεία που δύναται να ενδιαφερθούν, όπως εντάξουν στα πλαίσια της διδασκαλίας τους, των εκπομπών τους και μενού τους αντίστοιχα, νέες τακτικές για μείωση των τροφίμων που απορρίπτονται, κάνοντας την αρχή από την εβδομάδα 20/11/2021 έως 28/11/2021.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος, εισηγείται επίσης όπως ενταχθούν στο πρόγραμμα διδασκαλίας των σχολών, μαθήματα μαγειρικής με τη χρήση των υπολειμμάτων τροφίμων (leftover foods - είτε περισσεύματα φαγητών, τροφίμων που σε άλλη περίπτωση θα πετάγονταν αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν κλπ) για τη δημιουργία νέων πιάτων. Αντίστοιχα η δράση αυτή μπορεί να εφαρμοστεί και να προωθηθεί και μέσω των εκπομπών μαγειρικής/ζαχαροπλαστικής των τηλεοπτικών σταθμών, καθώς και των εστιατορίων και ξενοδοχείων. Τα πιάτα αυτά θα μπορούσαν να έχουν χαμηλότερη χρέωση προς τον πελάτη των τελευταίων.

Όσες σχολές, τηλεοπτικοί σταθμοί και επιχειρήσεις (εστιατόρια/ ξενοδοχεία) ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο εν λόγω πρόγραμμα, παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν το πιο κάτω έντυπο και το αποστείλουν μέχρι τις 19/11/2021 στο Τμήμα Περιβάλλοντος στο email ngeorgiou@environment.moa.gov.cy.

Η δράση θα δημοσιοποιηθεί στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων http://www.ewwr.eu/


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobatανακοίνωση δράσης food waste 2021.pdf