Κυπριακή Δημοκρατία

Ανακοινώσεις


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΗΡΩΝΩ ΟΣΟ ΠΕΤΩ


Το Πρόγραμμα Εγκαθίδρυση Συστήματος Διαλογής στην Πηγή και Χωριστής Συλλογής Ανακυκλώσιμων και Οργανικών / Βιολογικών Αποβλήτων και Εφαρμογή Συστήματος «Πληρώνω Όσο Πετώ (ΠΟΠ) με προπληρωμένη σακούλα, αφορά στην Οικονομική Στήριξη Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίες έχουν πληθυσμό άνω των 2.000 κατοίκων.

Δικαιούχοι είναι μεμονωμένοι Δήμοι ή Ομάδες συνεργαζόμενων ΑΤΑ (Δήμοι ή/και Κοινότητες).


Η υποβολή Αιτήσεων θα αρχίσει εντός του μηνός Απριλίου του 2021.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο Πρόγραμμα, καθώς και το έντυπο Αίτησης και τα υπόλοιπα συνοδευτικά έγγραφα, θα αναρτηθούν σύντομα.

Τμήμα Περιβάλλοντος, 31 Μαρτίου 2021