Κυπριακή Δημοκρατία

Ανακοινώσεις


Δημόσια Ακρόαση στα πλαίσια εξέτασης αίτησης για Άδεια Βιομηχανικών Εκπομπών


Δημόσια Ακρόαση στα πλαίσια εξέτασης αίτησης για Άδεια Βιομηχανικών Εκπομπών, βάσει των περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης) Νόμων του 2013 και 2016, (Ν. 184(Ι)/2013, N. 131(I)/2016).


Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΓνωστοποίηση EPIPHANIOU SCRAP METAL LTD-Τυπογραφείο.pdf