Κυπριακή Δημοκρατία

Έλεγχος της Ρύπανσης των Νερών και του Εδάφους


Διαχείριση της Ποιότητας των Νερών Κολύμβησης

Η Οδηγία 2006/7/ΕΚ «σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των νερών κολύμβησης και την κατάργηση της Οδηγίας 76/160/ΕΟΚ» περιέχει διατάξεις για:
α) την παρακολούθηση και την ταξινόμηση της ποιότητας των νερών κολύμβησης
β) τη διαχείριση της ποιότητας των νερών κολύμβησης, και
γ) την παροχή πληροφοριών στο κοινό όσον αφορά την ποιότητα των νερών κολύμβησης.

Η Οδηγία 2006/7/ΕΚ θεσπίζει δύο παραμέτρους ανάλυσης: εντερόκοκκοι - Intestinal enterococci και Escherichia coli. Οι παράμετροι αυτές, χρησιμεύουν για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της ποιότητας των νερών κολύμβησης, καθώς και για την ταξινόμηση των εν λόγω νερών ανάλογα με την ποιότητά τους.


Υποχρεώσεις Κρατών Μελών

Σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παραπάνω Οδηγία τα Κράτη Μέλη οφείλουν:
  1. να διασφαλίσουν την παρακολούθηση των οικείων νερών κολύμβησης
  2. να προβαίνουν σε αξιολόγηση των οικείων νερών κολύμβησης στο τέλος κάθε κολυμβητικής περιόδου. Μετά από την εν λόγω αξιολόγηση τα νερά κατατάσσονται, σύμφωνα με ορισμένα ειδικά κριτήρια, σε τέσσερα επίπεδα ποιότητας: ανεπαρκούς ποιότητας, επαρκούς ποιότητας, καλής ποιότητας και εξαιρετικής ποιότητας.
  3. να καθορίσουν τα χαρακτηριστικά – «ταυτότητες» των νερών κολύμβησης.
  4. να θέτουν στη διάθεση του κοινού πληροφορίες σχετικά με την ταξινόμηση, την περιγραφή των νερών κολύμβησης και την ενδεχόμενη ρύπανσή τους με τρόπο εύκολα προσιτό και κοντά στη σχετική περιοχή καθώς και με κατάλληλα μέσα επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένου του Διαδικτύου.


Υποχρεώσεις της Ε.Ε.

Η Επιτροπή δημοσιεύει κάθε έτος συνοπτική έκθεση για την ποιότητα των νερών κολύμβησης, με βάση τις εκθέσεις που τα Κράτη Μέλη οφείλουν να της διαβιβάζουν για κάθε κολυμβητική περίοδο.
Πατώντας εδώ για να διαβάσετε την ετήσια έκθεση του 2014. Το 2020 προβλέπεται επανεξέταση της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ.


Η Κατάσταση των νερών κολύμβησης στην Κύπρο

Η Κύπρος έχει ενσωματώσει την Οδηγία 2006/7/ΕΚ με τον «Περί της διαχείρισης της ποιότητας των νερών κολύμβησης» Νόμο του 2008 (Ν. 57(Ι)/2008).

Η παρακολούθηση της ποιότητας των νερών κολύμβησης, όσον αφορά στις δειγματοληψίες, πραγματοποιείται από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, ενώ όσον αφορά στις αναλύσεις, από το Γενικό Χημείο του Κράτους.

Οι περιοχές που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο παρακολούθησης της ποιότητας των νερών κολύμβησης είναι 113.
Η Κύπρος ξεκίνησε την παρακολούθηση της ποιότητας των νερών κολύμβησης και την υποβολή Εκθέσεων με βάση τις πρόνοιες της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ το 2008, οπότε έχουν μέχρι σήμερα δημοσιευθεί οι εκθέσεις των ετών 2008, 2009 και 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.

Οι εκθέσεις παρακολούθησης με βάση την Οδηγία 76/160/Ε0Κ που αφορά στις περιόδους 2004, 2005, 2006 και 2007 είναι επίσης διαθέσιμες.

Για τις 113 περιοχές νερών κολύμβησης η Κύπρος δημοσιοποίησε και γνωστοποίησε στην Ε.Ε στην καθορισμένη ημερομηνία, 24 Μαρτίου 2011, τις ταυτότητες νερών κολύμβησης.


Hide details for Ταυτότητες Νερών ΚολύμβησηςΤαυτότητες Νερών Κολύμβησης

#
Κωδικός περιοχής
Ονομασία περιοχής
Επαρχία
Κοινότητα/Δήμος
1
CY0001457000000154 Καράφα Περιοχή που δεν παρακολουθήθηκε το 2010 Λευκωσία Κάτω Πύργος
2
CY0001457000000155 Κρυονέρι Λευκωσία Κάτω Πύργος
3
CY0001460000000151 Ωμέγα Λευκωσία Πηγένια
4
CY0003100000000010 Κόννος Αμμόχωστος Δήμος Αγίας Νάπας
5
CY0003100000000011 Λημνάρα Αμμόχωστος Δήμος Αγίας Νάπας
6
CY0003100000000012 Γλυκί Νερό Αμμόχωστος Δήμος Αγίας Νάπας
7
CY0003100000000013 Πανταχού Αμμόχωστος Δήμος Αγίας Νάπας
8
CY0003100000000015 Βαθειά Γωνιά Αμμόχωστος Δήμος Αγίας Νάπας
9
CY0003100000000016 Νησί Αμμόχωστος Δήμος Αγίας Νάπας
10
CY0003100000000017 Λάντα Αμμόχωστος Δήμος Αγίας Νάπας
11
CY0003100000000018 Μακρόνησος Αμμόχωστος Δήμος Αγίας Νάπας
12
CY000310000000011A Άμμος του Καμπούρη Αμμόχωστος Δήμος Αγίας Νάπας
13
CY000310000000013A Λούκκος του Μάντη Αμμόχωστος Δήμος Αγίας Νάπας
14
CY000310000000014A Κατσαρκά Αμμόχωστος Δήμος Αγίας Νάπας
15
CY000310000000014B Περνέρα Αγίας Νάπας Αμμόχωστος Δήμος Αγίας Νάπας
16
CY000310000000016A Κόλπος Νησί Αμμόχωστος Δήμος Αγίας Νάπας
17
CY000310000000018A Ζιάτζη Αμμόχωστος Δήμος Αγίας Νάπας
18
CY0003101000000001 Κάππαρη Αμμόχωστος Δήμος Παραλιμνίου
19
CY0003101000000002 Αγ. Τριάδα Αμμόχωστος Δήμος Παραλιμνίου
20
CY0003101000000003 Λούμα Αμμοχώστου Αμμόχωστος Δήμος Παραλιμνίου
21
CY0003101000000004 Περνέρα Παραλιμνίου Αμμόχωστος Δήμος Παραλιμνίου
22
CY0003101000000005 Ποτάμι Αμμόχωστος Δήμος Παραλιμνίου
23
CY0003101000000006 Βρύση Γ΄ Αμμόχωστος Δήμος Παραλιμνίου
24
CY0003101000000007 Βρύση Α΄ Αμμόχωστος Δήμος Παραλιμνίου
25
CY0003101000000008 Κόλπος Πρωταρά Αμμόχωστος Δήμος Παραλιμνίου
26
CY0003101000000009 Νησιά Λοπάρδι Αμμόχωστος Δήμος Παραλιμνίου
27
CY000310100000001A Σκούταρι Αμμόχωστος Δήμος Παραλιμνίου
28
CY000310100000002A Βρυσούδια Αμμόχωστος Δήμος Παραλιμνίου
29
CY000310100000006A Βρύση Β΄ Αμμόχωστος Δήμος Παραλιμνίου
30
CY0003100000000019 Αγ. Θέκλα Αμμόχωστος Δήμος Αγίας Νάπας και κοινότητα Σωτήρας
31
CY0003103000000020 Αγ. Ευστάθιος Αμμόχωστος Σωτήρα
32
CY0004000000000040 Φοινικούδες 1 Λάρνακα Δήμος Λάρνακας
33
CY0004000000000041 Φοινικούδες 2 Λάρνακα Δήμος Λάρνακας
34
CY0004000000000046 Καστέλλα Λάρνακας Λάρνακα Δήμος Λάρνακας
35
CY0004000000000048 Μακέντζυ 1 Λάρνακα Δήμος Λάρνακας
36
CY0004000000000049 Μακέντζυ 2 Λάρνακα Δήμος Λάρνακας
37
CY0004000000000050 Περιοχή Νοτιοδυτικά του Αεροδρομίου Λάρνακα Δήμος Λάρνακας
38
CY0004000000000052 Περιοχή Ορφανή Λάρνακα Δήμος Λάρνακας
39
CY000400000000038A Ναυτικός Όμιλος Λάρνακας Λάρνακα Δήμος Λάρνακας
40
CY0004102000000034 Γιαννάδες Λάρνακα Ορόκλινη
41
CY0004102000000036 Καρπασιάνα Λάρνακα Ορόκλινη
42
CY0004102000000037 Λένιος Λάρνακα Ορόκλινη
43
CY0004102000000038 Μπητς Χάουζ Λάρνακα Ορόκλινη
44
CY000410200000036A Περίπτερο Λάρνακα Ορόκλινη
45
CY0004104000000031 Έλληνας Λάρνακα Πύλα
46
CY0004104000000032 Λόρδος Μπητς Λάρνακα Πύλα
47
CY0004104000000033 Μπό Ριβάζ Λάρνακα Πύλα
48
CY0004106000000025 Λούμα Ορμήδειας Λάρνακα Ορμήδεια
49
CY0004106000000028 Δυτικά από Ρομάντζο Λάρνακα Ορμήδεια
50
CY000410600000024A Αλουπότρυπες Λάρνακα Ορμήδεια
51
CY0004107000000024 Περιοχή Ξυλοφάγου Λάρνακα Ξυλοφάγου
52
CY0004111000000054 Φάρος Περβολιών Λάρνακα Περβόλια
53
CY0004120000000055 Μπούζι Λάρνακα Μαζωτός
54
CY0004120000000056 Λατούρος Λάρνακα Αλαμίνος
55
CY0004300000000058 Οικία ΓΕΕΦ Λάρνακα Ζύγι
56
CY0005000000000097 Ακτή Ολυμπίων Β Λεμεσός Δήμος Λεμεσού
57
CY0005000000000099 Ακτή Ολυμπίων Α Λεμεσός Δήμος Λεμεσού
58
CY0005000000000106 Λέιντις Μάιλ Α Λεμεσός Δήμος Λεμεσού
59
CY0005000000000108 Λέιντις Μάιλ Β Λεμεσός Δήμος Λεμεσού
60
CY0005000000000109 Λέιντις Μάιλ Γ Λεμεσός Δήμος Λεμεσού
61
CY0005012000000092 Αγ. Γεώργιος Φραγκούδι 1 Λεμεσός Δήμος Αγίου Αθανασίου
62
CY0005012000000093 Αγ. Γεώργιος Φραγκούδι 2 Λεμεσός Δήμος Αγίου Αθανασίου
63
CY0005013000000080 Περβόλα Λεμεσός Δήμος Γερμασόγειας
64
CY0005013000000084 Μιξούδκια 1 Λεμεσός Δήμος Γερμασόγειας
65
CY0005013000000085 Μιξούδκια 2 Λεμεσός Δήμος Γερμασόγειας
66
CY0005013000000087 Άμαθος Λεμεσός Δήμος Γερμασόγειας
67
CY0005013000000089 Δασούδι 1 Λεμεσός Δήμος Γερμασόγειας
68
CY0005013000000090 Δασούδι 2 Λεμεσός Δήμος Γερμασόγειας
69
CY0005124000000071 Αγ. Βαρβάρα Λεμεσός Άγιος Τύχωνας
70
CY0005124000000073 Λούρες Λεμεσός Άγιος Τύχωνας
71
CY0005124000000074 Βούππα Λεμεσός Άγιος Τύχωνας
72
CY0005124000000075 Αφροδίτη Λεμεσός Άγιος Τύχωνας
73
CY0005124000000076 Αρμονία Λεμεσός Άγιος Τύχωνας
74
CY0005124000000077 Ονήσιλος Λεμεσός Άγιος Τύχωνας
75
CY0005124000000078 Καστέλλα Λεμεσού Λεμεσός Άγιος Τύχωνας
76
CY000512900000068A Αόρατοι Λεμεσός Πύργος
77
CY000512900000069 Παναγιές Λεμεσός Πύργος
78
CY000512500000069A Παραλία Παρεκκλησιάς Λεμεσός Παρεκκλησιά
79
CY0005126000000063 Κάλυμνος Λεμεσός Πεντάκωμο
80
CY0005126000000066 Ακτή Κυβερνήτη Λεμεσός Πεντάκωμο
81
CY0005127000000067 Αγ. Γεώργιος Αλαμάνου Λεμεσός Μοναγρούλλι
82
CY0005212000000111 Αγ. Ερμογένης Λεμεσός Επισκοπή
83
CY0005222000000113 Παραλία Αυδήμου Λεμεσός Αυδήμου
84
CY0005227000000116 Κόλπος Πισσουρίου Λεμεσός Πισσούρι
85
CY0006000000000125 Παχύαμμος Α Πάφος Δήμος Πάφου
86
CY0006000000000127 Βρυσούδια Α Πάφος Δήμος Πάφου
87
CY0006000000000128 Βρυσούδια Β Πάφος Δήμος Πάφου
88
CY0006000000000129 Αλυκές Πάφος Δήμος Πάφου
89
CY0006000000000132 Δημοτικά Μπάνια Πάφος Δήμος Πάφου
90
CY0006000000000135 Αναουλιόντας Πάφος Δήμος Πάφου
91
CY000600000000134A Φάρος Πάφου Πάφος Δήμος Πάφου
92
CY0006010000000121 Δημοτική Παραλία Γεροσκήπου Πάφος Δήμος Γεροσκήπου
93
CY0006010000000120B Λαϊκή Παραλία Πάφος Δήμος Γεροσκήπου
94
CY0006010000000123 Παχύαμμος 1 Πάφος Δήμος Γεροσκήπου
95
CY0006010000000124 Παχύαμμος 2 Πάφος Δήμος Γεροσκήπου
96
CY0006020000000136 Κοτσιάς Πάφος Χλώρακα
97
CY0006027000000137 Μούττες Πάφος Κισσόνεργα
98
CY0006027000000138 Πέντε Λιθάρκα Πάφος Κισσόνεργα
99
CY000602700000136A Πλάκα Πάφος Κισσόνεργα
100
CY0006100000000118 Πέτρα του Ρωμιού Πάφος Κούκλια
101
CY0006100000000119 Δάσος του Ραντί Πάφος Κούκλια
102
CY0006104000000120 Κόλυμπος Πάφος Τίμη
103
CY000610400000120A Καθαρή Πάφος Τίμη
104
CY0006133000000139 Ανατολικά Κόλπου Κοραλλίων Πάφος Δήμος Πέγειας
105
CY0006133000000141 Λαουρού Πάφος Δήμος Πέγειας
106
CY0006133000000142 Καφίζης Πάφος Δήμος Πέγειας
107
CY0006343000000148 Δημοτική Παραλία Πόλης Χρυσοχού Πάφος Δήμος Πόλης Χρυσοχούς
108
CY0006343000000149 Δασούδι Πάφος Δήμος Πόλης Χρυσοχούς
109
CY0006344000000143 Λουτρά Αφροδίτης Πάφος Νέο Χωριό
110
CY0006344000000145 Ξυσταρόκαμπος Πάφος Νέο Χωριό
111
CY0006344000000146 Κάμπος του Σουλιού Πάφος Νέο Χωριό
112
CY000634400000143A Χάλαβρο Πάφος Νέο Χωριό
113
CY0006367000000150 Κανάλι Πωμού Πάφος Πωμός

 
Αντωνία Αχιλλέως, Λειτουργός Περιβάλλοντος , τηλ. 22408952, φαξ. 22774945