Κυπριακή Δημοκρατία

Ανακοινώσεις


Αλλάζω συνήθειες. Δίνω ζωή στα απορρίμματα μου


Το Τμήμα Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος,
σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και τις Διευθύνσεις του Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, προκηρύσσει την Περιβαλλοντική Δράση με θέμα «Αλλάζω συνήθειες. Δίνω ζωή στα απορρίμματα μου».

Η Περιβαλλοντική Δράση «Αλλάζω συνήθειες. Δίνω ζωή στα απορρίμματα μου», απευθύνεται σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια, Λύκεια, Τεχνικές Σχολές από όλη την Κύπρο, τόσο από τον Δημόσιο, όσο και από τον Ιδιωτικό τομέα.

Υποβολή Αιτήσεων μέχρι την Δευτέρα 11/11/2019


Περισσότερες Πληροφορίες: