Κυπριακή Δημοκρατία

Έντυπα ΑιτήσεωνShow details for [<span class="text"><b> Βραβεία Πράσινων Συμβάσεων (CY GPP Awards)</b></span>] Βραβεία Πράσινων Συμβάσεων (CY GPP Awards)
Hide details for [<span class="text"><b> Διαχείριση Αποβλήτων</b></span>] Διαχείριση Αποβλήτων
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΑίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Παραγωγών Ηλεκτρικών Στήλων και Συσσωρευτών (159,11 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑίτηση για παραχώρηση πιστοποιητικού κατάλληλης χωροθέτησης (110,23 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΑίτηση για παραχώρηση πιστοποιητικού κατάλληλης χωροθέτησης (174,41 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΑίτηση για υποβολή σχεδίου διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (169,31 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑίτηση για υποβολή σχεδίου διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (95,53 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΑίτηση για χορήγηση άδειας εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων (162,17 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑίτηση για χορήγηση άδειας εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων (95,53 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕτήσια ποσοτικά στοιχεία για την ανάκτηση/ανακύκλωση των αποβλήτων συσκευασιών (151,16 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΣύστημα βάσης δεδομένων για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασιών στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στις βάσεις δεδομένων για τις συσκευασίες και τα απορρίματα συσκευασίας (129,18 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΑίτηση για εγγραφή στο μητρώο παραγωγών αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (215,2 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΑίτηση για άδεια διαχείρισης αποβλήτων (935,27 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑίτηση για άδεια διαχείρισης αποβλήτων (262,73 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΑίτηση για εγγραφή σε αρχείο Εμπορία - Μεσιτεία (124,43 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑίτηση για εγγραφή σε αρχείο Εμπορία - Μεσιτεία (189,69 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑίτηση για εγγραφή σε αρχείο Ιδία Επεξεργασία (210,1 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΑίτηση για εγγραφή σε αρχείο Ιδία Επεξεργασία (143,81 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑίτηση για εγγραφή σε αρχείο Συλλογής Μεταφοράς (191,52 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΑίτηση για εγγραφή σε αρχείο Συλλογής Μεταφοράς (135,14 Kb)
Show details for [<span class="text"><b> Εκτίμηση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον</b></span>] Εκτίμηση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον
Show details for [<span class="text"><b> Ελεγχος της Ρύπανσης</b></span>] Ελεγχος της Ρύπανσης
Show details for [<span class="text"><b> Κλιματική Αλλαγή και Ενέργεια</b></span>] Κλιματική Αλλαγή και Ενέργεια
Show details for [<span class="text"><b> Προστασία της Φύσης και Βιοποικιλότητα</b></span>] Προστασία της Φύσης και Βιοποικιλότητα
Show details for [<span class="text"><b> Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης</b></span>] Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης