Κυπριακή Δημοκρατία

ΑρχείοHide details for [<font class="simpletitle">]2019[</font>]2019
- 19/04/2019 Πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση για το προσχέδιο των περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακούλων μεταφοράς) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019 (15.07.2019– 29.07.2019)
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2018[</font>]2018
- 12/11/2018 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΑΕΚΚ
 
- 23/07/2018 Δημόσια Διαβούλευση σε σχέση με τους Στρατηγικούς Χάρτες Θορύβου και τα Σχέδια Δράσης για τα Πολεοδομικά Συγκροτήματα Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2017[</font>]2017
- 13/07/2017 Δημόσια Διαβούλευση για το Κυρωτικό νομοσχέδιο για τη διεθνής Σύμβαση Minamata για τον υδράργυρο
 
- 22/02/2017 Δημόσια Διαβούλευση για τον Κατάλογο Περιοχών Νερών Κολύμβησης
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2016[</font>]2016
- 30/11/2016 Δημόσια Ακρόαση στα πλαίσια της δυνατότητας συμμετοχής του κοινού στη διαδικασία χορήγησης Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 39 και 40 και του Παραρτήματος VIII του περί Βιομηχανικών Εκπομπών Νόμου
 
- 30/11/2016 Δημόσια Ακρόαση στα πλαίσια της δυνατότητας συμμετοχής του κοινού στη διαδικασία χορήγησης Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 39 και 40 και του Παραρτήματος VIII του περί Βιομηχανικών Εκπομπών Νόμου
 
- 25/11/2016 Ενστάσεις NATURA 2000 «Εθνικό Δασικό Πάρκο Ποταμός Λιοπετρίου»
 
- 17/11/2016 Δημόσια Ακρόαση στα πλαίσια της δυνατότητας συμμετοχής του κοινού στη διαδικασία χορήγησης Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 39 και 40 και του Παραρτήματος VIII του περί Βιομηχανικών Εκπομπών Νόμου
 
- 17/11/2016 Δημόσια Ακρόαση στα πλαίσια της δυνατότητας συμμετοχής του κοινού στη διαδικασία χορήγησης Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 39 και 40 και του Παραρτήματος VIII του περί Βιομηχανικών Εκπομπών Νόμου
 
- 16/11/2016 Δημόσια Διαβούλευση για το προσχέδιο Νόμου που μεταφέρει στο Εθνικό Δίκαιο τον Κανονισμό 1143/2014 για την πρόληψη και διαχείριση της εισαγωγής και εξάπλωσης χωροκατακτητικών ξένων ειδών
 
- 25/10/2016 Δημόσια Διαβούλευση για τα Προσχέδια α) νομοθεσίας για τις συσκευασίες και τα απόβλητα συσκευασιών και β) Κανονισμών για τη μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακούλων μεταφοράς,
 
- 21/10/2016 Πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση για τα προσχέδια του Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων ελαιών και υγρών καυσίμων 2016-2022, του Σχεδίου Διαχείρισης αποβλήτων ελαστικών 2016-2022 και του Σχεδίου Διαχείρισης Λοιπών Αποβλήτων 2016-2022
 
- 14/10/2016 Δημόσια Διαβούλευση για το Προσχέδιο Κανονισμών Διαχείρισης χαρτιού (μη συσκευασίας) για ευθύνη Παραγωγού Κανονισμοί του 2016
 
- 30/09/2016 Ενστάσεις NATURA 2000 «Χερσόνησος Ακάμα - CY4000010»
 
- 06/09/2016 Γνωστοποίηση Διεξαγωγής Δημόσιας Ακρόασης
 
- 22/08/2016 Διαβούλευση για τη Συμφωνία Παρισιού για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου
 
- 27/05/2016 Διαβούλευση για το Νομοσχέδιο της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Έργα.
 
- 15/04/2016 Δημόσια Διαβούλευση - Οι περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Σχέδια και/ή Προγράμματα (Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος-ΕΚΕ) Κανονισμοί του 2016
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2015[</font>]2015
- 15/09/2015 Δημόσια Διαβούλευση για το Προσχέδιο Νόμου που μεταφέρει στο εθνικό δίκαιο τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 511/2014
 
- 30/07/2015 Δημόσια Διαβούλευση για την ετοιμασία 3 Κανονισμών σχετικά με τον Περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας Νόμο 82(Ι)/2009
 
- 21/07/2015 Δημόσια Διαβούλευση για το Τροποποιητικό Νομοσχέδιο που τροποποιεί τους Περί Αποβλήτων Νόμους του 2011 έως 2015
 
- 01/07/2015 Εναρμόνιση με Οδηγία 2013/30/ΕΕ για το προσχέδιο Νόμου με τίτλο «ο περί των Εξωτερικών Σχεδίων Εκτάκτου Ανάγκης στις Υπεράκτιες Εργασίες Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Νόμος του 2015»
 
- 03/06/2015 Δημόσια Διαβούλευση για την ετοιμασία 3 κανονισμών σχετικά με τον περί διαχείρισης των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας Νόμο 82(Ι)/2009
 
- 25/05/2015 Δημόσια Διαβούλευση για το «fitness check» της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για τη Φύση
 
- 18/05/2015 Δημόσια Διαβούλευση για το Προσχέδιο Κανονισμών «Οι περί Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες ή Συσσωρευτές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2015»
 
- 06/04/2015 Δημόσια Διαβούλευση για τον "Ο περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμος του 2005 έως 2014 - Τροποποίηση Παραρτημάτων Ι και ΙΙ"
 
- 20/02/2015 Δημόσια Διαβούλευση για τον κατάλογο περιοχών νερών κολύμβησης
 
- 03/02/2015 Δημόσια Διαβούλευση για την ετοιμασία της εθνικής στρατηγικής για ανάπτυξη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2013[</font>]2013
- 15/11/2013 Δημόσια Διαβούλευση για τα Εθνικά Προγράμματα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων σύμφωνα με τους περί Αποβλήτων Νόμους του 2011 και 2012 Ν. 185(Ι)/2011 και Ν. 6(Ι)/2012
 
- 05/07/2013 Δημόσια Διαβούλευση για τα Εξωτερικά Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης (ΕΣΕΑ), για Εγκαταστάσεις Εξορυκτικών Αποβλήτων Κατηγορίας Α' σύμφωνα με τον περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας Νόμο του 2009 Ν.82(Ι)/2009.