Κυπριακή Δημοκρατία

Ανακοινώσεις


Δημόσια Διαβούλευση για το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα 2021-2030


Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, πληροφορεί το κοινό ότι πραγματοποιεί Δημόσια Διαβούλευση για το προσχέδιο του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα 2021-2030.

Στα πλαίσια της Δημόσιας Διαβούλευσης θα πραγματοποιηθεί Δημόσια Ακρόαση στην Αίθουσα «Πασχάλη Λ. Πασχαλίδη» στο κτήριο Διοίκησης της Ελληνικής Τράπεζας, την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2019, στις 9:30 π.μ.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης και σχετικό έντυπο συμμετοχής επισυνάπτονται.

Τα κείμενα προς διαβούλευση είναι διαθέσιμα εδώ.

Σχόλια/εισηγήσεις ή/και παρατηρήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2019 στο Τμήμα Περιβάλλοντος με τους ακόλουθους τρόπους:
- Ταχυδρομικώς στον Διευθυντή Τμήματος Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος, 1498 Λευκωσία

- Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση nkythreotou@environment.moa.gov.cy

- Με τηλεομοιότυπο στον αριθμό 22774945

Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις σχετικά με το πιο πάνω θέμα, μπορείτε να απευθύνεστε στον Ανώτερο Λειτουργό Περιβάλλοντος κ. Θεόδουλο Μεσημέρη (τηλ. 22408948 και tmesimeris@environment.moa.gov.cy).


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat191018 agenda v2.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word191018 registration form.docx