Τμήμα Γεωργίας


Το τετραμηνιαίο περιοδικό «ΑΓΡΟΤΗΣ» ετοιμάζεται από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και εκδίδεται από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών σε 5.000 αντίτυπα, τα οποία αποστέλλονται δωρεάν στον αγροτικό κόσμο και το ευρύτερο κοινό της Κύπρου. Είναι μια έγχρωμη έκδοση που παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Υπεύθυνος Έκδοσης και Επιμέλεια Ύλης

Κλάδος Γεωργικών Εφαρμογών-Δημοσιότητα,

Τμήμα Γεωργίας

Επιμέλεια Έκδοσης

Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Φωτογραφίες

Αρχείο ΥΓΑΑΠ, αρχεία Τμημάτων/ Υπηρεσιών/ Οργανισμών του ΥΓΑΑΠ και προσωπικά αρχεία των συγγραφέων

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

22408599/8

Αριθμ. Τηλεομοιότυπου

22771385

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

agrokypros@moa.gov.cy

Έντυπο υποβολής αιτήματος εγγραφής στον κατάλογο συνδρομητών1Έγγραφο Συνδρομής στο περιοδικό Αγρότης
1Τεύχος 489 Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2023
1Τεύχος 488 Μαΐου - Αυγούστου 2023
1Τεύχος 487 Ιανουαρίου - Απριλίου 2023
1Τεύχος 486 Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 2022
1Τεύχος 485 Μαΐου - Αυγούστου 2022
1Τεύχος 484 Ιανουαρίου - Απριλίου 2022
1Τεύχος 483 Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 2021
1Τεύχος 482 Μαΐου - Αυγούστου 2021
1Τεύχος 481 Ιανουαρίου - Απριλίου 2021
1Τεύχος 480 Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 2020
1Τεύχος 479 Ιανουαρίου - Αυγούστου 2020
1Τεύχος 478 Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 2019
1Τεύχος 477 Μαΐου - Αυγούστου 2019
1Τεύχος 476 Ιανουαρίου - Απριλίου 2019
1Τεύχος 475 Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 2018
1Τεύχος 474 Μαΐου - Αυγούστου 2018
0